LOGISTIKA

Fulfillment centrum vs. logistický sklad

03.07.2019

Pojmy "sklad" a "fulfillment centrum" jsou velice často zaměňovány. Ano, oba pojmy značí velkou budovu, ve které probíhá určitý tok zboží a zásob. V čem se ale tyto pojmy liší? Jaké interní procesy, kromě skladování, probíhají ve fulfillment centru? Udělejte si obrázek o tom, jak od sebe odlišit právě sklad a fulfillment centrum.

SKLAD

Jak už z názvu vyplývá, sklad je místo, ve kterém jsou produkty určeny k hromadnému skladování na delší dobu. Naleznete zde například flotilu vysokozdvižných vozíků, námořní kontejnery nebo vysoké paletové regály, které jsou zaplněné až po strop. Šetří se zde doslova každý m³. Zpravidla se jedná o místo, kde je převážně uloženo přebytečné nebo aktuálně nepotřebné zboží.

FULFILLMENT CENTRUM

Naproti tomu fulfillment centrum je zařízení, ve kterém 3PL společnosti (známé také jako poskytovatelé fulfillmentu) manipulují se zbožím svých klientů – e-shopů. Hlavním cílem fulfillment centra je co nejrychleji a co nejefektivněji doručit objednávky koncovým zákazníkům (B2C) nebo partnerům (B2B) klienta. Je to zařízení, které kompletně zbavuje e-commerce subjekty starostí s klíčovou oblastí jejich podnikání – logistikou.

Když se, jako majitel e-shopu, rozhodnete vše svěřit fulfillment centru, předáváte tím, kromě zodpovědnosti za přepravu balíčků, také zodpovědnost za veškeré intralogistické procesy. Profesionální fulfillment partner vám pomůže například s optimalizací řízení zásob nebo zajistí výhodné sazby u dopravců. Všechny výhody naleznete zde.

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI SKLADEM A FULFILLMENT CENTREM

Rozdílů mezi zmíněnými objekty existuje celá řada, pro nás jsou nejrelevantnější následující.

DLOUHODOBÉ VS. KRÁTKODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Rolí skladu je produkty skladovat, zatímco role fulfillment centra je produkty efektivně odbavovat a plnit tak požadavky a očekávání koncových zákazníků, potažmo svých partnerských e-shopů. E-shop by zde měl skladovat zásoby potřebné pouze pro aktuální poptávku, ideálně ne déle než jeden měsíc – zbytečně pak přeplácí za skladování. Fulfillment centra vyžadují rychlejší obrátku zásob.

REALIZOVANÉ PROCESY

V porovnání se skladem, kde je prostředí statičtější a méně aktivní, je ve fulfillment centru nepřetržitý pohyb. Prováděné operace jsou daleko komplexnější, poskytovatelé nabízí, mimo skladové operace, řadu fulfillmentových služeb, jako např.:            

  • Přejímka zásob             
  • Vychystávání produktů             
  • Kompletace a montáž produktů             
  • Balení produktů             
  • Štítkování zásilek             
  • Objednávání přepravy             
  • Řízení reklamací a vratek

FREKVENCE VYZVEDÁVÁNÍ ZÁSILEK

Vzhledem k tomu, že fulfillment centrum odbavuje objednávky ihned po přijetí a snaží se zákazníkům doručit balíčky v co nejkratším čase, má naplánováno minimálně jedno vyzvednutí zásilek denně. Fulfillmentové společnosti zpravidla spolupracují s více kurýry, aby byly schopny doručit zásilky do cílové destinace za co nejnižší cenu. Fulfilmentová centra mají vždy nastaveny časy pro poslední objednávku, tj. objednávku, která bude zaslána ještě tentýž den.

Naopak sklady mají naplánovány svozy, které jsou méně frekventované. Při těchto svozech je přepravováno velké množství zboží najednou, čímž je přesun zboží sice finančně výhodnější, ale ne časově flexibilnější.

ZÁVĚR

Efektivní řízení zásob je pro váš e-shop základem úspěchu. Potřeba prostoru pro uskladnění je odlišná od potřeby kompletních fulfillmentových služeb. Proto rozlišujte pojmy „sklad“ a „fulfillment centrum“ a vyberte si tak opravdu vhodného partnera pro své podnikání. Vyplatí se vám logistiku outsourcovat? Stáhněte si náš e-book nebo kalkulačku , kde naleznete odpovědi na tuto i další otázky!

Autor: Tomáš Kohút

Sdílejte článek

Mohlo by se Vám líbit