LOGISTIKA

Fulfillment: Proces implementace nového klienta

06.08.2019

Máte pocit, že se logistika vymyká vaší kontrole? Přemýšlíte nad zefektivněním vlastního podnikání? Svěřte svou logistiku fulfillmentovému odborníkovi! Buďte ale důslední a ostražití už od začátku. Proces implementace je komplexním úkonem, který vyžaduje nejen dostatek času. Jedině tak eliminujete vznik budoucích potenciálních rizik a problémů.

Server Shopify doporučuje kontaktovat 3PL poskytovatele nejméně 4 měsíce před zahájením spolupráce . Zejména pokud vstupujete do období, kdy se prudce zvýší poptávka po vašem produktu – sezónnost, sleva či úspěšná marketingová propagace. Při výběru ideálního poskytovatele fulfillmentu můžete využít naši příručku . V samotném implementačním procesu si postupně projdete následujícími kroky.

1. KROK: CENOVÁ NABÍDKA ZA FULFILLMENT

Chápeme, že cena je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru vašeho fulfillmentového partnera. Ale stejně jako se liší každý e-shop, liší se pro něj také portfolio poskytovaných služeb včetně cen. Optimální cenová nabídka je sestavena na základě vašich informací, jedině tak je možno zajistit nejvhodnější cenovou hladinu, na míru vašeho podnikání. V tento moment vám také doporučujeme finanční porovnání vašeho aktuálního řešení s nabízenou službou fulfillmentu.

Patrik Babinec  dodává: "Nesp oléhejte se na all in sazby a ujistěte se, že máte naceněny všechny procesy ve skladu. Takto docílíte přehledu nad veškerými procesy od naskladnění, přes skladování, vyskladnění a dopravu."

2. KROK: ODSOUHLASENÍ A PODPIS SMLOUVY

Žádná profesionální spolupráce se neobejde bez smluvního zajištění. Důležité je především si fakticky stanovit a ujasnit společné cíle a očekávání, ty pak přenést do smluvní dokumentace. Dohodnuté podmínky je pak třeba si vydefinovat, pochopit, odsouhlasit a podepsat. Obě zúčastněné strany tak předchází možným komplikacím. Součástí smlouvy je zpravidla také kompletní finální ceník, který se po podpisu dané smlouvy stává závazným.

3. KROK: VOLBA DOPRAVCŮ

Upřednostňujete rychlost nebo cenu za doručení objednávky? Budete využívat pozemní, leteckou, námořní nebo jinou variantu přepravy? Zasíláte do ČR, EU nebo celého světa? Odpovědi na tyto i další otázky pomohou s výběrem vhodného dopravce a jeho produktů dle vašich potřeb. Díky partnerství s fulfillment odborníkem můžete využívat množstevních slev u vámi vybraných dopravců. S tímto jsou pak spojeny další aspekty, které je třeba dobře nastavit, např. zasílání peněz z dobírek atp.

4. KROK: SYSTÉMOVÉ PROPOJENÍ

S externím skladem můžete komunikovat několika IT způsoby. Vše záleží na technickém vybavení a připravenosti vybraného partnera. Je rozdíl, jestli musíte své objednávky zasílat manuálně e-mailem, exportem a zasíláním CSV souborů na FTP server nebo prostřednictvím API propojení. Právě poslední způsob přináší řadu výhod včetně plné automatizace a přenosu dat v reálném čase, 24/7.

Patrik opět dodává: " Je dobré se ujistit jaké jsou náklady na propojení a kdo tyto náklady bude platit a také se připravit na to, že na začátku bude potřeba flexibility a úprav také na straně eshopu.

5. KROK: UŽIVATELSKÁ APLIKACE

Máte strach, že přesunem produktů do externího skladu ztratíte kontrolu nad svým skladovým hospodářstvím? Ve většině případů mají fulfillment partneři své webové aplikace, ve kterých můžete zjistit velké množství informací o svém zboží a nemusíte se bát, že ztratíte kontrolu. Většinou získáte přístup do zmíněné uživatelské aplikace, ve které máte přehled o vašich objednávkách, reklamacích i vratkách. Dokážete řídit a spravovat svá SKU, nastavovat kritické množstevní hladiny pro opětovné objednání produktů u dodavatele / výrobce, nebo zadávat a kontrolovat přejímky. Ideálně s možností nastavení různých kompetencí dle uživatelský rolí. Vše ale záleží na tom, jakou a jak pokročilou aplikace fulfillmentový partner poskytuje.

6. KROK: SKLADOVÉ OPERACE

Před samotným naskladněním zboží si s fulfillmentovým partnerem specifikujte, jak se budou jednotlivé B2B a B2C objednávky kompletovat, balit, co se použije za obalový a výplňový materiál apod. Po fyzickém obdržení zboží zpravidla ve skladu probíhá množstevní kontrola avizovaného zboží, fulfillmentové společnosti mohou za příplatek nabízet také kontrolu kvality. Před naskladněním si musí být obě strany jisté, že je k dispozici dostatek skladovacího prostoru, vhodného pro efektivní odbavování.

Outsourcing logistiky je významným milníkem, který ovlivní budoucnost vašeho podnikání. Pro optimální fungování spolupráce je nesmírně důležitá kooperace obou zúčastněných stran – vás i fulfillmentového partnera. Investujte proto dostatek času a energie pro nastavení společných cílů a zároveň si buďte jisti, že k vám budoucí partner přistupuje individuálně a na profesionální úrovni. Úspěšné nastavení jednotlivých kroků je zárukou kvality, kterou v konečném důsledku pocítí vaši zákazníci.

Autor: Tomáš Kohút

Sdílejte článek

Mohlo by se Vám líbit