LOGISTIKA

Jak zajistit bezpečnost ve skladu v době krize

30.03.2020

Současná pandemická situace má zásadní vliv na nás všechny ať jsme z jakéhokoliv oboru nebo regionu. Obrovský respekt patří všem v takzvané první linii, tedy zdravotníkům, lékárníkům, členům IZS, dobrovolníkům, ale nesmíme zapomenout na ty, kteří zajišťují provoz v klíčových provozech továren a skladů ani například na pokladní v obchodech. Je jen velmi těžké na někoho nezapomenout, velký díky patří všem, kteří se snaží jakkoliv přispět k řešení současného stavu. Musíme si všichni uvědomit, že každý z nás může dopady ovlivnit svým chování, přístupem a nasazením. Protože: Společně máme šanci to zvládnout.


Prodeje online prostřednictvím e-shopy jsou ve 21. století všichni vnímáme jako samozřejmost. Základní stavební pilíř každé logistiky, e-shopy nevyjímaje, jsou její zaměstnanci, jejichž zdraví je na prvním místě. Skladníci jsou jednou z nejrizikovějších skupin, která ovlivňuje veškeré rozvozy, či naskladnění daného zboží. Jak by firmy měly řešit preventivní opatření? 


Ať se jedná o menší firmu s menšími zásobami nebo o firmu s většími prostory, všude fungují stejná pravidla. Prioritou je bezpečnost, komunikace a akceptace pravidel. Dovolte mi prosím shrnout hlavní body, které nám pomáhají udržet bezpečný provoz skladu.

Rozhodli jsme se shrnout 7 hlavních bodů, které mohou pomoci k udržení provozu skladu a které jsme v Skladonu aplikovali. 

1) Home Office 

V současném provozu máme něco kolem 30 lidí. Snažíme se omezit počet zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno fungování skladu. Proto jsme se rozhodli ponechat ve skladu pouze hlavní personál. Ostatním zaměstnancům, kteří mohou pracovat z domova, umožňujeme práci z domova. Žijeme v době moderních technologií, které bychom měli využívat nejen při poskytování našich služeb, které nabízíme, ale i k naší práci. Na druhou stranu není od věci, když hlavní velitel podpoří svou přítomností vnímaní zaměstnanců a dá jim tak signál, že jsme je v tom jako vedení nenechali. 

2) Zamezme společně kontaktu s vnějšími faktory 

Schůzky, které lze řešit elektronicky, řešíme elektronicky. Nejrizikovější část zaměstnanců jsou kolegové zajišťující příjem a výdej zásilek. V této době je velice těžké obstarat respirátory či jiné ochranné pomůcky, proto je prevence naprostý základ. Kontakt s dopravci omezme na nejnutnější minimum, takže vždy co nejkratší doba s maximálním vzájemným respektem (podepsání zásilek a dovoz). 

3) Příjem zboží 

Většina skladů má příjmové místo přímo v prostorech skladu. V rámci bezpečnosti nepouštějte zbytečně dodavatele do objektu, je-li to možné, vytvořte dočasné příjmové místo klidně mimo budovu. Ve Skladonu máme prostory dostatečně dimenzované, tudíž není potřeba místo měnit. Omezme, případně úplně odstraňme osobní kontakt a vše co jde, domluvme například telefonicky.

4) Dodržujeme prevenci a hygienická opatření 

• Základní hygienická pravidla jsou základ – mluvme o nich! 

• Doma zůstane ten, kdo se cítí nemocný, byl v rizikové oblasti, nebo byl v kontaktu s rizikovou osobou. 

• Dezinfikujeme často používaná místa. Především toalety, čtečky, kliky a další místa, se kterými často přicházíme do styku. Podporou je zpracovaný plán na oblasti a k němu vytvořený rozpis co, čím a jak často dělat a dokument do kterého se provedené operace evidují (kontrola). Pokud to bude možné, zajistíme dezinfekce zaměstnancům i pro jejich osobní potřebu. 

• Vyměníme ručníky za jednorázové ubrousky a budeme používat bezkontaktní dávkovače mýdla. Při časté ruční práci máte k dispozici jednorázové rukavice, prosím používejte je, je to projev Vaší ohleduplnosti. 

• Práce v rouškách neochrání vás, ale především vaše kolegy. Proto je potřeba, aby se všichni chránili navzájem. Je zřejmé, že roušky práci jen stěžují, proto jsme zvolili „volnější přístup“ a zaměstnanci mají možnost využít ergonomické přestávky mimo standard. Kousek lidskosti ještě nikoho na mizinu nepřivedlo. Jsme jeden tým a společně to zvládneme. 

• Před vstupem do budovy zajistíme měření teploty vstupujících osob, pokud je to možné. 

• Nevystavujme rizikové skupiny stresu a četnému pohybu ve skladu. 

• Je žádoucí vytvořit více směn, pokud je to alespoň trochu možné. 

• Rozmělnění přestávek na více skupin lidí (zmenšení počtů zaměstnanců na jednom místě) 

• Informace o mimořádných opatřeních budou vždy na očích všech!

5) Krizový plán 

Vždy se nám může stát, že dojde na krizový plán, proto je dobré mít vždy takový plán připravený. Umožní to rychlejší reakci v případě, že by se něco stalo. Je pravdou, že na takto mimořádné události málokterý krizový plán myslí, ale není třeba se stresovat, berme to jako příležitost se poučit, že bohužel skoro všechno je možné a příště to do plánu zapracujme. U nás ho představuje například příprava zapojení brigádníků na částečný pracovní poměr. Tito brigádníci mohou částečně zastoupit pracovníky na hlavní pracovní poměr. Dále je třeba mít připravené podklady pro rychlé zaučení nových pracovníků. Můžeme ušetřit čas, peníze i energii, kterou můžeme věnovat rozvoji. 

6) Nakupujeme materiál předem

Máme-li tu možnost a správné informace, nakupujeme například obalové materiály předem, samozřejmě s rozvahou a bez potřeby neadekvátního hromadění. Velké množství firem zavírá, a proto je zde možnost, že příležitost k nákupu se sníží nebo zanikne. Tím se reálně naruší celý dodavatelský řetězec. Na druhou stranu po rozvolnění situace tím podpoříme rozjezdy našich dodavatelů. 

7) Opatření mohou trvat déle

Snažme se pracovat ve stejném tempu jako obvykle, udržovat dobrou náladu a optimismus abychom byli hlavní oporou našich zaměstnanců, neboť i naši zaměstnanci jsou ti, kteří svým nasazením drží společnost v chodu. Proto i jim patří veliké DĚKUJI! Neboť i oni jsou ti, kteří jsou v přední linii. Jsme hrdí na to, že máme tak skvělý tým a čest s takovými lidmi spolupracovat. Říkejme jim to. 


Jak už padlo - SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME! 


Pevné zdraví všem! Autor: Patrik Babinec

Sdílejte článek

Mohlo by se Vám líbit