Blog

Získejte přehled o nejnovějším dění v oblasti
e-commerce a logistiky.

Řízení skladových zásob: Jak objednávat zásoby vašich produktů

Téměř každý e-shop řeší, jak efektivně pracovat se skladovými zásobami. O to víc v momentě, když výrazně roste, když se blíží jeho prodejní vrchol roku, Vánoce nebo když plánuje investovat do marketingové kampaně. Jak odhadnout budoucí poptávku? Jak se vyhnout vyprodání zásob? Nebo jak pracovat s již naskladněným zbožím? Toto jsou časté otázky majitelů e-shopů, na které najdete odpovědi v našem článku.

CO JE PŘEDPOVÍDÁNÍ ZÁSOB 

Předpovídání zásob je důležitou součástí řízení zásob. Je to proces výpočtu množství produktů, které bude potřeba k odbavení budoucích objednávek zákazníků. Výsledky jsou na úrovni konkrétních SKU a na omezené časové období. Při odhadu se zohledňují historické prodeje, berou se v potaz plánované marketingové akce a další vnější (ne)předvídatelné faktory, které mohou konečný výsledek ovlivnit (např. vstup významné konkurence na trh, státní svátky s nestálým datem – Velikonoce, celosvětová pandemie, legislativní omezení aj.). K předpovědi zásob je možné přistupovat několika způsoby, za Skladon doporučujeme následující postup. 

CO POTŘEBUJETE ZNÁT PRO PŘEDPOVÍDÁNÍ ZÁSOB

 

1. Obrátka zásob

Jako první krok si musíte časově vymezit dobu, pro kterou se chystáte produkty objednávat. Musíte vycházet z informace, jak rychle se vaše produkty budou prodávat. Pro co nejpřesnější objednávku je potřeba znát délku výrobního cyklu nakupovaných SKU a jejich obrátku. Obrátka zásob ukazuje, kolikrát je, v daném časovém období, konkrétní produkt prodán a znovu naskladněn. 

Čím nižší obrátka zásob je, tím vyšší jsou náklady na pořízení zboží a skladování. Nižší hodnota je nicméně vhodnější např. pro produkty, které mají značně delší výrobní cyklus nebo jsou dlouhodobě nedostupné u výrobce. Naopak čím vyšší obrátkovost máte, tím lépe pro váš e-shop. Své zboží tak prodáváte včas, náklady na pořízení a skladování jsou nižší, což je vhodné nejen pro vaše cash flow. Pozor: příliš vysoká míra obrátky zvyšuje riziko vyprodání zásob! Toto riziko je o to vyšší, čím delší je dodací lhůta vašeho dodavatele. 

Ideální míra obrátky se může, v závislosti na odvětví, výrazně lišit. Vzorec pro výpočet obrátky zásob je:

Obrátka zásob* = počet prodaných kusů zboží / průměrný počet kusů zboží na skladě

* za určité časové období (např. 1 rok)

Pro větší přehlednost se používá také vzorec pro dobu obratu zásob. Výsledek říká, za kolik dní je zboží vyprodáno a je tedy potřeba objednat další totožné množství zásob. Vzorec je následující:

Doba obratu zásob = 365 / obrátka zásob

2. Trend prodejů

Druhým důležitým ukazatelem je sledování trendu prodejů. Jedná se o analýzu změn poptávky po vašich produktech za určitou dobu. Např. pokud prodáváte lyžařské boty, nejsilnější pro vás budou zimní měsíce. Jako příklad uvádíme graf e-shopu s vysoce sezónní značkou.alt

 

Během analyzování trendu doporučujeme ptát se také na tyto doplňující otázky: 

 • Nakupují u vás stejní zákazníci stejné položky vícekrát?
 • Obsahují objednávky jednu nebo více položek?
 • Které produkty jsou často nakupovány společně?
 • Které produkty se prodávají v jednotlivých měsících?

Předvídejte tak nákupní chování vašich současných i budoucích zákazníků. Vysledujte na svém e-shopu kombinace produktů, u nichž se poptávka navzájem ovlivňuje. Dozvíte se tak například, které produkty zahrnout do akčních balíčků. Mění se počet objednávek po těchto produktech v čase? Prodlužuje se celoživotní hodnota zákazníka? Hledejte tyto indicie pro optimální plánování zásob.

3. Maximální limity pro SKU

Každý sklad má svoje kapacitní limity, co se týče místa. U jednotlivých SKU je vhodné si určit maximální množství, které je možno v různou roční dobu skladovat. Samozřejmě, čím větší kapacita skladu je, tím vyšší může být toto číslo. Je třeba ale dohlížet na to, aby zboží nepřekračovalo predikovaný prostor pro uskladnění a aby jeho skladování nebylo zbytečně finančně nákladné.

4. Signální hladina zásob

Kdy je ten správný čas znovu objednat produkty u výrobce nebo dodavatele? Určete si signální hladiny zásob pro jednotlivá SKU (ROP = Re-Order Point), které vás upozorní na to, jaká SKU právě dochází na skladě. Při nastavování tohoto bodu hraje roli řada proměnných, jako je např.:

 • délka dodací lhůty (tj. počet dní od objednání produktů u výrobce až po uložení zboží na váš sklad: výroba + přeprava + uskladnění);
 • průměrný denní prodej (počet kusů daného produktu, který se prodával ve stejném období v minulém roce; ideálně s přihlédnutím k tehdejším dalším vnějším faktorům viz výše);
 • pojistná zásoba na skladě (počet kusů konkrétního produktu, které je potřeba mít na skladě navíc pro případy "kdyby náhodou");
 • další odchylky (např. náhlé zvýšení poptávky po vašem produktu nebo nově vzniklé problémy s vaším dodavatelem).

5. Optimální velikost dávky

Kolik kusů jednotlivých SKU u výrobce nebo dodavatele objednat? Odpověď na tuto otázku najdete pod pojmem optimální velikost dávky (ROQ = Re-Order Quantity). Množství objednaných produktů by nemělo být příliš vysoké z důvodu vysokých pořizovacích a následných skladovacích nákladů. Nemělo by být ani moc nízké, riskujete tak vyprodání zásob před naskladněním nové objednávky (včetně pojistné zásoby – viz výše). Stanovení optimální velikosti dávky ovlivňuje několik faktorů, jako jsou např.:

 • průměrný denní prodej (standardně se průměruje 30 dní);
 • průměrná dodací lhůta;
 • spolehlivost dodavatele / výrobce.

Čím méně dní jsou vaše zásoby na skladě, tím vyšší bude optimální velikost dávky a obrátka zásob. Pro optimální řízení zásob fungují signální hladina zásob (ROP) a optimální velikost dávky (ROQ) v tandemu (pro ilustraci viz obrázek níže s konstantními proměnnými). V momentě, kdy dosáhnete signální hladiny zásob, začínáte s výpočtem optimální velikosti dávky pro novou objednávku.


alt


VÝHODY SPRÁVNÉHO PŘEDPOVÍDÁNÍ ZÁSOB

Méně zásob na skladě, zvýšení kapacity skladových prostor, zlepšení zákaznické zkušenosti, snížení nákladů na zaměstnance nebo efektivnější spolupráce s vaším dodavatelem / výrobcem. Toto jsou výhody, které vyplývají ze správného předpovídání zásob. Neustálým sledováním obrátky zásob, velikosti zásob a dalších trendů budete schopni plánovat přesněji jak v krátkodobém, tak dlouhodobém měřítku. V ideálním případě za vás automaticky provádí analýzu WMS, které také doporučuje další optimalizační kroky.

Jak skladovat produkty, které se aktuálně neprodávají? Přečtěte si náš další článek „Jak skladovat zboží pro rychlé vychystávání objednávek“, konkrétně kapitolu věnující se ABC analýze. Pokud máte doplňující otázky k optimálnímu řízení skladových zásob nebo váháte nad změnou řízení logistiky, neváhejte nás kontaktovat.

Jak skladovat zboží pro rychlé vychystávání objednávek

V dnešní e-commerce době je ze strany online zákazníků kladen stále větší tlak na rychlost doručení zásilky. Důležitost rychlosti potvrzuje fakt, že 87 % zákazníků ji vnímá jako klíčový faktor k opětovnému nákupu na vašem e-shopu. Jak dosáhnout co nejkratšího času při odbavování objednávek? Přizpůsobte tomu své procesy a skladujte požadované produkty co nejblíže balícímu pracovišti! Jak na to se dozvíte v našem článku.

Při psaní článku vycházíme z předpokladů, že váš sklad není vybaven dopravníky a taky že na váš skladovací prostor přímo navazuje balící pracoviště a prostor pro expedici. Protože jedině takto navrženým layoutem dosáhnete optimálního toku zboží. Dále budeme vycházet ze situace, kdy se ve vašich prostorech nachází zóny určené k vychystávání a pro zásobu. Pro vychystávání zboží slouží např. dvoumetrový policový regál, z něhož jste schopni produkt okamžitě odebrat. Pro dlouhodobou zásobu je určen výrazně vyšší paletový regál. Tato zásoba je uložena v krabicích a na paletách, není tedy možné její okamžité vychystání. Vzhledem k procesním a finančním nárokům vnímáme tuto kombinaci jako nejoptimálnější.

Čím větší máte sklad, tím více se prodlužuje proces vychystávání neboli tzv. picking vašich objednávek. Pokud si přejete vliv této přímé úměry snížit, nevyhnete se investici do kvalitního skladového systému (WMS), který je naprostým základem tzv. řízeného skladování. Ideální WMS algoritmicky pracuje s informacemi a dalšími vloženými parametry z minulosti, čímž zefektivňuje logistický proces ve vašem skladu. Pro optimální tok produktů jednotlivými procesy je dále potřeba nastavit tzv. optimální trasy. Optimální trasou je myšlena nejkratší cesta k požadovanému produktu.

PŘÍJEM ZBOŽÍ

Vše začíná u příjmu zboží na sklad. Pokud proces řízeného skladování zavedete hned na začátku, o to méně dalších „optimalizačních kroků“ budete muset vykonat. U příjmu zboží WMS identifikuje obrátkovost jednotlivých SKU v daném ročním období. U rychloobrátkových produktů (tzv. fast movers) je větší předpoklad rychlejšího odbytu. Nízkoobrátkové produkty (slow movers) jsou opakem.

Zjednodušený příklad: Připravujete se na letní sezónu a na konci jara přijímáte dvě odlišné vratky od svých zákazníků. Součástí jedné vratky jsou letní sluneční brýle, součástí druhé jsou lyžařské boty. Vzhledem k období je tedy větší předpoklad prodeje slunečních brýlí (fast mover). Proto tyto brýle uskladníte pro případné vychystávání na efektivnější místo než lyžařskou obuv (slow mover). Efektivnějším místem je myšlena pozice ve skladu, která je blíže balícím pultům. Naopak lyžařkou obuv již nebudete minimálně půlroku potřebovat, proto ji můžete zaskladnit do zásob nebo na vzdálenější pozici.

Spolehlivý WMS systém vás poté bude za pomocí skeneru a optimální trasy navigovat, kam přijaté SKU uskladnit. Pokud je konkrétní SKU uloženo na více místech, systém vás buď navede k nejbližšímu možnému, tzn. že je na pozici dostatek místa, nebo vám seřadí jednotlivé varianty pozic dle vzdálenosti. Samozřejmě za dodržení stejné expirace produktů nebo jejich čísla šarže. 

VYCHYSTÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Jedná se o proces odebírání produktů ze skladových prostor na základě přijatých objednávek. Skladový software vás, ideálně se zohledněním data expirace nebo šarže, navádí k vychystávání SKU tak, abyste nachodili co nejméně kroků. Opět pracuje s optimální trasou neboli tzv. pickovacím hadem. Záměrně vás vede k produktům, které jsou nejblíže balícímu stanovišti a následně k dalším produktům, které jsou opět nejblíže této pozici. Tímto způsobem rychleji aktivujete packery, tedy balící personál, a snížíte tak jejich prostoje.

Proces vychystávání lze optimalizovat řízeným uvolňováním přijatých objednávek. Uvolněné objednávky jsou k dispozici ve skeneru skladníka, který je tak začíná odbavovat. Doplňující vlastností systému je nepřítomnost takových objednávek, jejichž produkty jsou uloženy pouze v zásobě. Pro uvolnění těchto objednávek je nejdříve nutné konkrétní produkty přeskladnit. Ve Skladonu tímto způsobem uvolňujeme objednávky každého e-shopu zvlášť, dosahujeme tak vyšší efektivity a minimalizujeme vliv ostatních klientů.

PŘESKLADŇOVÁNÍ ZBOŽÍ

V momentě přijetí objednávky, jejíž produkt není na pozicích určených k vychystávání, systém neprodleně vytvoří frontu práce pro přeskladnění. V praxi se jedná o seznam a množství jednotlivých produktů, které je potřeba podle objednávek na tyto pozice přesunout. Systém vede pracovníka do zásob nejkratší trasou k požadovaným produktům. Po odebrání produktů ze zásob navádí skladníka opět touto trasou k naskladnění do optimálních pozic k jejich vychystávání. Tímto způsobem jsou produkty připraveny k odebírání, mohou se tedy uvolnit navázané objednávky.

V ideálním případě vaše WMS vytváří příkazy k přeskladnění také pro produkty, u kterých byla systémově nastavena minimální a maximální množstevní hladina. V momentě dosažení minima v zóně pro vychystávání vyzve WMS skladníka k přesunutí takového počtu SKU, které je potřeba pro dosažení maxima.

Přeskladňování ideálně probíhá před samotným vychystáváním. Např. během odpolední směny po závozových oknech dopravců a přijetí objednávek k odeslání pro příští den.

Dalším důvodem pro přeskladňování produktů ve skladu je tzv. konsolidace. Jedná se o přeskladnění stejného SKU z více pozic na jednu nejvhodnější pozici. Tímto způsobem jste schopni dosáhnout vyšší kapacity vašich skladových prostor.

ABC ANALÝZA

ABC analýza je ideální nástroj pro optimalizaci umístění produktů ve skladu, pokud je zvoleným klasifikačním kritériem obrátkovost zboží. Tato analýza spočívá v rozdělení produktů, dle určených mezí, do zvoleného počtu kategorií, většinou A až D. První tři (A, B a C) určují uložení SKU v zóně pro vychystávání, kategorie D zahrnuje tzv. obsolete, tedy dlouhodobě nepoptávané zboží. Praktický příklad využití ABC analýzy v logistice naleznete zde. U produktů, které jsou po ABC analýze zařazeny do kategorie A, se předpokládá větší poptávka trhu a tím pádem jejich častější přítomnost v objednávkách. Produkty kategorie C jsou opakem. Čím blíže budete mít A produkty k balícímu stanovišti, tím méně kroků bude potřeba pickerem vykonat.

ABC analýza má jednu nevýhodu – není věčná. Je potřeba ji neustále aktualizovat na základě řady proměnných. Např. dle sezónnosti, aktuálních marketingových kampaní atp. Při jejím sestavování je důležité také pracovat s prognózami prodejů na další období, s čímž souvisí také plánování zásob.

VLASTNÍ LOGISTIKA NEBO OUTSOURCING?

Pokud budete svou logistiku řídit neefektivně, budou vám vznikat časové nebo finanční vícenáklady. Protože jak všichni víme, čas jsou peníze! A s těmito penězi můžete v procesu skladování a vychystávání nakládat nehospodárně hned dvěma způsoby. Jedním jsou příliš vysoké personální náklady na provozní personál, které vznikají z důvodu nevhodného skladování, a tudíž následného zdlouhavého procesu vychystávání objednávek. Druhým je postupná ztráta loajality nebo úplný přechod vašich zákazníků ke konkurenci z důvodu dlouhé doručovací doby.

Pokud výrazně roste vaše podnikání, máte dvě možnosti. Buď si zajistit opravdu spolehlivé WMS, které umožňuje výše zmíněná nastavení. V tomto případě se jedná o velmi vysokou vstupní investici, ke které je také třeba připočítat čas potřebný pro údržbu a další vývoj jednotlivých komponent. Nebo se můžete spojit s externím logistickým partnerem, který již má vše odladěno a jehož systém je připraven k okamžitému odbavování vašich objednávek na popisované úrovni.

Skladon je 38. nejrychleji rostoucí technologickou společností ve střední Evropě

Praha 19. listopadu 2020Společnost Deloitte zveřejnila výsledky prestižní soutěže Technology Fast 50 pro rok 2020. Žebříček pravidelně oceňuje padesát nejrychleji rostoucích technologických firem ze střední Evropy. Logistická společnost Skladon obsadila v hlavní kategorii 38. pozici.

Skladon, poskytující kompletní logistické služby pro e-commerce subjekty, se tak ve 21. ročníku zařadil mezi 21 oceněných tuzemských firem – nejvíce v historii soutěže. V ryze českém žebříčku se pak umístil na 15. místě. Celkovým vítězem se stal polský výrobce obalů na míru Packethelp. „Dělá nám velkou radost být ve společnosti tak inovativních firem. Je to pochvala pro celý tým Skladonu, ale především závazek posouvat firmu dále. Máme spoustu nových nápadů a ambicí, které chceme trhu v následujících letech nabídnout. Jsme přesvědčeni, že teprve nyní stojíme na začátku úžasného dobrodružství,“ představuje budoucnost Skladonu jeho zakladatel a CEO Konstantin Margaretis.

Pro nominaci do hlavního žebříčku Fast 50 musí společnosti vykázat v posledních třech letech provozní výnosy nejméně 50 000 eur a provozní výnosy v běžném roce nejméně 100 000 eur. Skladon za poslední čtyři roky zvýšil své tržby o 645 %, což neuniklo organizátorům letošního ročníku soutěže. „V roce 2020 se nám podaří na rychlý růst navázat, podle předběžných odhadů vyrosteme zhruba o dalších 300 – 350 %,“ doplňuje druhý ze zakladatelů a CBO Skladonu Patrik Babinec.

Kompletní výsledky Deloitte Technology Fast 50 naleznete zde

Jak vybrat sklad pro svůj e-shop

Jste majitelem e-shopu a zjišťujete, že váš aktuální sklad přestává odpovídat vašim potřebám? Ať už velikostí, polohou, zázemím nebo samotným provozním požadavkům? Rozhodli jste se přesunout do nových prostor a přemýšlíte, co vše zohlednit? Přinášíme vám článek, ve kterém získáte přehled o tom, na co si dát pozor, na co nezapomenout a co vše vzít v potaz při výběru vašeho skladu!

LAYOUT SKLADU

V první řadě je důležité si vybrat sklad, který odpovídá vašim logistickým procesům. Jednotlivá pracoviště musí být umístěna v logické návaznosti vnitřního materiálového toku zboží. Layout je nutné navrhnout tak, aby prostor pro příjem, skladování, balení i expedici byl dostatečně rozsáhlý, aby byla zajištěna dostatečná šířka uliček pro personál nebo aby nedocházelo ke křížení manipulační techniky s pracovníky.

ZÁZEMÍ SKLADU

Je rovněž součástí layoutu. Každý sklad a jeho zázemí musí splňovat hygienické normy, které jsou jasně stanovené zákonem či vyhláškou. Určují, kolik je potřeba toalet, kolik a jakou kapacitu musí mít šatny nebo jakou hladinu světelného toku je třeba zajistit v kancelářích či jídelně. Je potřeba vzít v úvahu nastavení pravidel, způsobu a monitorování vstupu do objektu nebo pamatovat na vytvoření provozního řádu a informačních cedulí.

KONCOVÍ ZÁKAZNÍCI

Důležitým faktorem pro výběr skladu je jeho umístění. Umíte si odpovědět na otázku: „Kde žijí a bydlí mí zákazníci?“? Odpovědí se vám výrazně usnadňuje rozhodování. Čím blíže budete svým zákazníkům, tím rychleji a levněji budete schopni jejich objednávky doručit. Podle výzkumu jsou pro 73 % zákazníků právě tyto atributy určující v hodnocení zákaznické zkušenosti, od čehož se následně odvíjí jejich opětovné nakupování na vašem e-shopu. Např. ve Skladonu jsme naši polohu zvolili v průmyslové oblasti v Mošnově z důvodu blízkosti slovenských a polských hranic. Trhů, které jsou strategicky významné pro naše klienty.

PŘÍJEM ZBOŽÍ NA SKLAD

Při volbě je potřeba zohlednit proces, jakým budete přijímat zboží. Pokud například očekáváte, že vaše zboží bude přivezeno v kontejnerech, je nutné mít dostatečně volnou plochu před nákladovou rampou pro jejich přistavení, manipulaci, otočení atp. Kromě zboží budete na sklad přijímat také obalový, výplňový nebo spojovací materiál. V tomto případě není důležité být blízko svým dodavatelům, nicméně volte polohu tak, abyste s nimi byli schopni nastavit co nejpřesnější časová závozová okna a také požadovanou frekvenci zásobování.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKŮM

Dalším kritériem je vydefinování si způsobu distribuce objednávek vašim zákazníkům. Upřednostňujete rychlost nebo cenu dopravy? Použijete pro tyto účely kamionovou, vlakovou nebo leteckou přepravu, služby kurýrních společností či vlastní rozvoz? Podle odpovědí na tyto otázky je třeba zvolit polohu svého skladu v blízkosti výše zmíněných transportních možností. Např. u nás jsme volili umístění distribučního centra tak, abychom byli schopni pokrýt všechny výše uvedené formy dopravy.

DOSTUPNOST PERSONÁLU

Z hlediska personálu je důležité dopředu přemýšlet nad tím, kolik zaměstnanců budete potřebovat. Myšleno nejen do provozu, ale také do administrativy, popřípadě další specialisty. Potřebujete najít lokalitu, která vám bude schopna tuto kvalifikovanou pracovní sílu nabídnout, bude logisticky dostupná (např. MHD), bude nabízet možnost blízkého stravování nebo parkování.

BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA A POJIŠTĚNÍ

Na požadavky ohledně BOZP a PO má vliv řada faktorů. Pro začátek je důležité vlastnit kolaudační rozhodnutí, které jasně definuje, k čemu budou dané prostory určeny. Záleží také na tom, jaký charakter zboží nebo materiálu skladujete, jaký je jeho objem, jak s ním manipulujete nebo jaké má teplotní a vlhkostní limity pro skladování. Dále je potřeba mít layout skladu navržen tak, aby umožňoval instalaci požadovaného počtu únikových východů, hasících zařízení, sprinklerových systémů nebo detektorů kouře. Pro záležitosti BOZP a PO neexistuje obecné pravidlo, konkrétní požadavky je třeba řešit se specialistou. Pro klidné podnikání je třeba myslet také na pojištění – vnitřního vybavení, uloženého zboží nebo zaměstnanců. Být pojištěn proti živelným katastrofám nebo poškození cizího majetku.

DALŠÍ POŽADAVKY NA PROSTOR

Z hlediska nákladů a údržby je dobré znát způsob vytápění a osvětlení vnitřních prostor. Pro bezproblémový chod skladu je v dnešní době zásadní dostupnost internetového pokrytí, jeho záložní řešení a možnosti dimenzování s ohledem na velikost provozu. Pro případy automatizovaných provozů je také důležitá dostatečně kvalitní distribuce energie. Už jste přemýšleli nad tím, jak budete řešit údržbu vnitřních i vnějších prostor? Je třeba být připraven na problémy typu odhrabování sněhu, zatékání vody nebo oprav příjezdové komunikace.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

V momentě, kdy budete znát odpovědi a řešení na výše uvedené body, přichází na řadu vyjednávání s developerem nebo jiným vlastníkem nemovitosti. Je zásadní si stanovit a vzájemně odsouhlasit délku smlouvy, výpovědní lhůtu, podmínky stavebních úprav, splatnost a formu úhrady, případně měnu pro úhrady (pozor na zajištění kurzovních rozdílů), opci pro možnou expanzi a pokuty. Dále je potřeba určit plátce zajištění kolaudace a dalších administrativních poplatků, dešťové vody, údržby haly a vnějších prostor nebo pravidelných revizí vnitřního vybavení. V moderních logistických centrech je standardem ručení mateřskou společností nebo skládání bankovní garance na nájem včetně služeb v délce několika měsíců. Do obsahu smlouvy je nutno zahrnout veškeré náklady spojené s pronájmem, servisními službami, energiemi, internetem, odpady, úklidem a údržbou.


Výběr skladu a dohled nad nutnými náležitostmi je komplexním krokem. Nicméně nezbytným pro váš další podnikatelský růst. Po výběru a přemístění zboží do nových prostor následují další povinnosti, jako je například optimalizace provozních a IT procesů. Zdá se vám proces změny skladu časově a finančně náročný? Vnímáte logistiku jako „nutné zlo“ svého podnikání? Neváhejte se obrátit na nás, odborníka v oblasti outsourcingu logistiky! Odstřihnete tak řadu povinností a svou energii můžete vložit do prodeje, marketingu nebo product managementu. Tedy oblastí, které zvyšují zisk vašeho businessu!

Logistika e-shopu: Jak zefektivnit balení zásilek

Jedním z nejdůležitějších a poměrně lehce měřitelných parametrů úspěšně nastavené logistiky e-shopu je čas potřebný ke zpracování jedné objednávky. Existují příklady e-shopů, kdy kompletní odbavení objednávky trvá i 10-15 minut. Při fyzickém intralogistickém toku zboží z regálové pozice až do rukou dopravce vznikají tzv. úzká hrdla, kdy proces balení může být jedním z nich. 

Jak zaručit co nejvyšší efektivitu zabalení zásilky? Jak by měl být vybaven nebo ergonomicky nastaven optimální balící pult? Roli hraje řada faktorů, které si postupně rozebereme.

LAYOUT SKLADU

Úplným základem je správně vymezený prostor pro balící pracoviště ve skladu. Jeho umístění musí odpovídat optimálnímu intralogistickému toku zboží v procesu odbavení objednávky. To znamená být snadno a rychle dostupný pro pracovníky, kteří zajišťují vychystání zboží dle jednotlivých objednávek (picker) a stejně tak i přímo předcházet pracovišti expedice. Při plánování je potřeba myslet na dostatečné přírodní nebo doplňující umělé osvětlení, a vysledovat průměrnou teplotu na daném místě, která určuje komfort pracovních podmínek pro personál.

OKOLÍ BALÍCÍHO PRACOVIŠTĚ

Pro co nejefektivnější fungování je potřeba vhodně uzpůsobit i jeho nejbližší okolí. Vymezit dostatek místa pro pohyb balícího personálu (packer), zajistit volný přístup pro doplňování nejobrátkovějšího obalového materiálu nebo jasně vytyčit a označit prostor pro nízkoobrátkový materiál. Jakmile je objednávka zabalena, je pro ni potřeba určit místo, které slouží jako mezistanice k expedičnímu stanovišti. Na tomto místě je vhodné mít k dispozici transportní vybavení, ať už pickovací vozík nebo interní boxy, které usnadňují přesun zboží. Prostor mezi zmíněnými stanovišti nesmí obsahovat překážky a musí být dostatečně široký pro obousměrný pohyb skladníků.

BALÍCÍ PULT

Nyní se dostáváme k samotnému srdci pracoviště, kterým je balící pult. Základem je, aby měl dostatečně velkou pracovní plochu dle balených produktů nebo velikosti objednávek. Při výběru je dobré myslet na možnost nastavení výšky a sklonu pultu. Součástí jsou ideálně také držáky na PC a další hardwarové vybavení, police s rychle dostupným materiálem a zakomponované koše na odpad, který vzniká při balení. Pro minimalizaci zdravotních rizik obsluhujícího personálu je vhodné před pult umístit nášlapnou gumovou rohož.

VYBAVENÍ BALÍCÍHO PULTU

Mezi standardní vybavení pultu, které je potřebné pro zajištění efektivního procesu balení, patří počítač a jeho příslušenství, tiskárna štítků, tiskárna na faktury či jiné dokumenty, čtečka čárových kódů, průmyslová váha, kamera, obalový, výplňový a spojovací materiál, nůž, psací potřeby, odpadkové koše a případně držáky na interní směrnice a další dokumenty.

alt   

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Pokud je zajištěno vše uvedené, tak pro úplnost chybí dobře proškolený personál. V ideálním případě proces balení zajišťuje jedna osoba. Vedoucí pracovník je tak relativně přesně schopen měřit její výkonnost, na základě naměřených hodnot nastavit normu a následně výkonnostní model odměňování v souvislosti s rychlostí a kvalitou odváděné práce. Případným druhým výstupem měření může být i změna počtu balících pracovišť. Díky průběžnému sledování a porovnávání výkonnosti více pracovníků vzniká možnost nastavení optimalizace způsobu práce, která vede k dalšímu proškolování a zefektivňování práce balících pracovníků.


Balení produktů bývá často kritickým místem intralogistického procesu. Nejčastěji to pocítíte v momentě sezónního nárůstu objednávek, kdy postupně klesá rychlost a přesnost balícího personálu. A právě bezchybné zabalení a rychlé doručení jsou až z 87 % rozhodujícím faktorem opětovného nákupu vašeho zákazníka. Dodržením uvedených bodů zajistíte efektivní fungování balících pracovišť a minimalizujete tak počet reklamací. Pokud zjistíte, že nestíháte expedovat požadované množství objednávek, tak máte několik možností. Můžete investovat do nového vybavení, zoptimalizovat layout skladu, přesunout se do větších prostor nebo kontaktovat nás. Rádi vám vše dovysvětlíme, popř. prakticky ukážeme v našem fulfillmentovém centru.

Fulfillment pro UPgates eshopy

Vlastníte e-shop s platformou UPgates a hledáte společnost, která od vás snadno a bezproblémově převezme vaši logistiku? Vítejte na správné adrese! Společně jsme se totiž pustili do přípravy pluginu, který zajistí kompletní systémové propojení. Využijte toho a svěřte svou logistiku nám – partnerovi pro váš podnikatelský růst!

MYSKLADON – VAŠE LOGISTIKA ONLINE

Máte pocit, že vám logistika přerůstá přes hlavu? Hledáte řešení, jak ji finančně a časově zefektivnit? Nebo jste se už rozhodli logistiku outsourcovat, ale stále ve vás převládají obavy, že tím ztratíte kontrolu nad svými produkty? Odpovědí na tyto otázky je právě připravovaný plugin! Díky propojení vašeho e-shopu s naším systémem získáte přístup ke klientské aplikaci MySkladon, ve které automaticky vidíte kompletní přehled o stavu a pohybu vašeho zboží na skladě v reálném čase, online a 24/7.

DALŠÍ DŮVODY K OUTSOURCINGU LOGISTIKY 

Neztrácejte čas nad hledáním optimálnějšího fungování své logistiky. Nestarejte se o řízení zaměstnanců ve skladu, přípravu zásilek nebo nutné legislativní povinnosti. Plaťte pouze za skladovací prostor, který je potřebný pro vaše zásoby. Využívejte také dalších výhod spolupráce, jako jsou např. nižší ceny za dopravu, obalový a výplňový materiál aj. Přemýšlíte, kdy s outsourcingem začít? Nejčastější signály najdete zde. Sami si porovnejte, jestli se vám převedení logistiky na specialistu vyplatí. Spojte se s logistickým profesionálem, věnujte se a investujte do jiných oblastí svého podnikání!

JAK PLUGIN ZÍSKAT

Více informací o spuštění pluginu a další související detaily se dozvíte na telefonním čísle 775 639 113 nebo nám pošlete e-mail na sales@skladon.cz. Jako nový klient od nás navíc dočasně získáváte také možnost systémového propojení, dvouměsíční skladování a auditu logistiky zdarma!

Případová studie: Z nuly na sto | NanoSPACE

Díky našemu flexibilnímu řešení jsme pomohli e-shopu NanoSPACE během 14 dní spustit kompletní logistiku jejich e-shopu a:

 • ze dne na den expedovat stovky balíčků denně 📈
 • zlepšit zákaznickou zkušenost během 1 měsíce z 56% na 99% 👌
 • bez složitého vyjednávání a napojování poskytnout služby několika dopravů za levnější ceny 🤝

Už je to jasné. Počet případů narůstá, nervozita stoupá a celý tým je už týden doma. Je 17.3. dopoledne a Lucie Konečná z NanoSPACE si stahuje náš e-book pro kalkulaci logistických nákladů. Obratem voláme zpátky a zjišťujeme situaci.

"Máme několik tisíc objednávek v systému, produkty stále u dodavatele a nevíme, jak to všechno zvládneme rozeslat. Do toho přecházíme na nový e-shop a fakturační systém"

"Výborně, na tom většina firem pracuje několik měsíců," pomyslím si.
"Musíme to všechno zvládnout do 14 dnů," slyším obratem.

Výzvy máme ve Skladonu rádi, Lucie je navíc rozhodnuta pro Shoptet, nejlepší české krabicové řešení se spoustou napojení na třetí strany, včetně nás. Jdeme na to - za pár dní nás čeká celý onboarding a testování.

Za 14 dní máme podepsanou smlouvu, zaevidované produkty, naskladněno, probíhá základní testování a spouštíme prodej. Již v průběhu spolupráce upravujeme procesy a postupy příjmu objednávek a balení, díky vlastnímu IT týmu jsme schopni rychle reagovat na jakoukoliv situaci.

Všechno dobře dopadne, expedujeme tisíce objednávek během několika dní a po skvělé práci customer týmu nanoSPACE se daří zvednout hodnocení na Heuréce z 56% na 97%


alt 


Tomu se říká z 0 na 100 🚀


Celý příběh najdete zde na blogu Lucie Konečné z NanoSPACE

Jak zajistit bezpečnost ve skladu v době krize

Současná pandemická situace má zásadní vliv na nás všechny ať jsme z jakéhokoliv oboru nebo regionu. Obrovský respekt patří všem v takzvané první linii, tedy zdravotníkům, lékárníkům, členům IZS, dobrovolníkům, ale nesmíme zapomenout na ty, kteří zajišťují provoz v klíčových provozech továren a skladů ani například na pokladní v obchodech. Je jen velmi těžké na někoho nezapomenout, velký díky patří všem, kteří se snaží jakkoliv přispět k řešení současného stavu. Musíme si všichni uvědomit, že každý z nás může dopady ovlivnit svým chování, přístupem a nasazením. Protože: Společně máme šanci to zvládnout.


Prodeje online prostřednictvím e-shopy jsou ve 21. století všichni vnímáme jako samozřejmost. Základní stavební pilíř každé logistiky, e-shopy nevyjímaje, jsou její zaměstnanci, jejichž zdraví je na prvním místě. Skladníci jsou jednou z nejrizikovějších skupin, která ovlivňuje veškeré rozvozy, či naskladnění daného zboží. Jak by firmy měly řešit preventivní opatření? 


Ať se jedná o menší firmu s menšími zásobami nebo o firmu s většími prostory, všude fungují stejná pravidla. Prioritou je bezpečnost, komunikace a akceptace pravidel. Dovolte mi prosím shrnout hlavní body, které nám pomáhají udržet bezpečný provoz skladu.

Rozhodli jsme se shrnout 7 hlavních bodů, které mohou pomoci k udržení provozu skladu a které jsme v Skladonu aplikovali. 

1) Home Office 

V současném provozu máme něco kolem 30 lidí. Snažíme se omezit počet zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno fungování skladu. Proto jsme se rozhodli ponechat ve skladu pouze hlavní personál. Ostatním zaměstnancům, kteří mohou pracovat z domova, umožňujeme práci z domova. Žijeme v době moderních technologií, které bychom měli využívat nejen při poskytování našich služeb, které nabízíme, ale i k naší práci. Na druhou stranu není od věci, když hlavní velitel podpoří svou přítomností vnímaní zaměstnanců a dá jim tak signál, že jsme je v tom jako vedení nenechali. 

2) Zamezme společně kontaktu s vnějšími faktory 

Schůzky, které lze řešit elektronicky, řešíme elektronicky. Nejrizikovější část zaměstnanců jsou kolegové zajišťující příjem a výdej zásilek. V této době je velice těžké obstarat respirátory či jiné ochranné pomůcky, proto je prevence naprostý základ. Kontakt s dopravci omezme na nejnutnější minimum, takže vždy co nejkratší doba s maximálním vzájemným respektem (podepsání zásilek a dovoz). 

3) Příjem zboží 

Většina skladů má příjmové místo přímo v prostorech skladu. V rámci bezpečnosti nepouštějte zbytečně dodavatele do objektu, je-li to možné, vytvořte dočasné příjmové místo klidně mimo budovu. Ve Skladonu máme prostory dostatečně dimenzované, tudíž není potřeba místo měnit. Omezme, případně úplně odstraňme osobní kontakt a vše co jde, domluvme například telefonicky.

4) Dodržujeme prevenci a hygienická opatření 

• Základní hygienická pravidla jsou základ – mluvme o nich! 

• Doma zůstane ten, kdo se cítí nemocný, byl v rizikové oblasti, nebo byl v kontaktu s rizikovou osobou. 

• Dezinfikujeme často používaná místa. Především toalety, čtečky, kliky a další místa, se kterými často přicházíme do styku. Podporou je zpracovaný plán na oblasti a k němu vytvořený rozpis co, čím a jak často dělat a dokument do kterého se provedené operace evidují (kontrola). Pokud to bude možné, zajistíme dezinfekce zaměstnancům i pro jejich osobní potřebu. 

• Vyměníme ručníky za jednorázové ubrousky a budeme používat bezkontaktní dávkovače mýdla. Při časté ruční práci máte k dispozici jednorázové rukavice, prosím používejte je, je to projev Vaší ohleduplnosti. 

• Práce v rouškách neochrání vás, ale především vaše kolegy. Proto je potřeba, aby se všichni chránili navzájem. Je zřejmé, že roušky práci jen stěžují, proto jsme zvolili „volnější přístup“ a zaměstnanci mají možnost využít ergonomické přestávky mimo standard. Kousek lidskosti ještě nikoho na mizinu nepřivedlo. Jsme jeden tým a společně to zvládneme. 

• Před vstupem do budovy zajistíme měření teploty vstupujících osob, pokud je to možné. 

• Nevystavujme rizikové skupiny stresu a četnému pohybu ve skladu. 

• Je žádoucí vytvořit více směn, pokud je to alespoň trochu možné. 

• Rozmělnění přestávek na více skupin lidí (zmenšení počtů zaměstnanců na jednom místě) 

• Informace o mimořádných opatřeních budou vždy na očích všech!

5) Krizový plán 

Vždy se nám může stát, že dojde na krizový plán, proto je dobré mít vždy takový plán připravený. Umožní to rychlejší reakci v případě, že by se něco stalo. Je pravdou, že na takto mimořádné události málokterý krizový plán myslí, ale není třeba se stresovat, berme to jako příležitost se poučit, že bohužel skoro všechno je možné a příště to do plánu zapracujme. U nás ho představuje například příprava zapojení brigádníků na částečný pracovní poměr. Tito brigádníci mohou částečně zastoupit pracovníky na hlavní pracovní poměr. Dále je třeba mít připravené podklady pro rychlé zaučení nových pracovníků. Můžeme ušetřit čas, peníze i energii, kterou můžeme věnovat rozvoji. 

6) Nakupujeme materiál předem

Máme-li tu možnost a správné informace, nakupujeme například obalové materiály předem, samozřejmě s rozvahou a bez potřeby neadekvátního hromadění. Velké množství firem zavírá, a proto je zde možnost, že příležitost k nákupu se sníží nebo zanikne. Tím se reálně naruší celý dodavatelský řetězec. Na druhou stranu po rozvolnění situace tím podpoříme rozjezdy našich dodavatelů. 

7) Opatření mohou trvat déle

Snažme se pracovat ve stejném tempu jako obvykle, udržovat dobrou náladu a optimismus abychom byli hlavní oporou našich zaměstnanců, neboť i naši zaměstnanci jsou ti, kteří svým nasazením drží společnost v chodu. Proto i jim patří veliké DĚKUJI! Neboť i oni jsou ti, kteří jsou v přední linii. Jsme hrdí na to, že máme tak skvělý tým a čest s takovými lidmi spolupracovat. Říkejme jim to. 


Jak už padlo - SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME! 


Pevné zdraví všem! Fulfillment: Proces implementace nového klienta

Máte pocit, že se logistika vymyká vaší kontrole? Přemýšlíte nad zefektivněním vlastního podnikání? Svěřte svou logistiku fulfillmentovému odborníkovi! Buďte ale důslední a ostražití už od začátku. Proces implementace je komplexním úkonem, který vyžaduje nejen dostatek času. Jedině tak eliminujete vznik budoucích potenciálních rizik a problémů.

Server Shopify doporučuje kontaktovat 3PL poskytovatele nejméně 4 měsíce před zahájením spolupráce . Zejména pokud vstupujete do období, kdy se prudce zvýší poptávka po vašem produktu – sezónnost, sleva či úspěšná marketingová propagace. Při výběru ideálního poskytovatele fulfillmentu můžete využít naši příručku . V samotném implementačním procesu si postupně projdete následujícími kroky.

1. KROK: CENOVÁ NABÍDKA ZA FULFILLMENT

Chápeme, že cena je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru vašeho fulfillmentového partnera. Ale stejně jako se liší každý e-shop, liší se pro něj také portfolio poskytovaných služeb včetně cen. Optimální cenová nabídka je sestavena na základě vašich informací, jedině tak je možno zajistit nejvhodnější cenovou hladinu, na míru vašeho podnikání. V tento moment vám také doporučujeme finanční porovnání vašeho aktuálního řešení s nabízenou službou fulfillmentu.

Patrik Babinec dodává: "Nespoléhejte se na all-in sazby a ujistěte se, že máte naceněny všechny procesy ve skladu. Takto docílíte přehledu nad veškerými procesy od naskladnění, přes skladování, vyskladnění a dopravu."

2. KROK: ODSOUHLASENÍ A PODPIS SMLOUVY

Žádná profesionální spolupráce se neobejde bez smluvního zajištění. Důležité je především si fakticky stanovit a ujasnit společné cíle a očekávání, ty pak přenést do smluvní dokumentace. Dohodnuté podmínky je pak třeba si vydefinovat, pochopit, odsouhlasit a podepsat. Obě zúčastněné strany tak předchází možným komplikacím. Součástí smlouvy je zpravidla také kompletní finální ceník, který se po podpisu dané smlouvy stává závazným.

3. KROK: VOLBA DOPRAVCŮ

Upřednostňujete rychlost nebo cenu za doručení objednávky? Budete využívat pozemní, leteckou, námořní nebo jinou variantu přepravy? Zasíláte do ČR, EU nebo celého světa? Odpovědi na tyto i další otázky pomohou s výběrem vhodného dopravce a jeho produktů dle vašich potřeb. Díky partnerství s fulfillment odborníkem můžete využívat množstevních slev u vámi vybraných dopravců. S tímto jsou pak spojeny další aspekty, které je třeba dobře nastavit, např. zasílání peněz z dobírek atp.

4. KROK: SYSTÉMOVÉ PROPOJENÍ

S externím skladem můžete komunikovat několika IT způsoby. Vše záleží na technickém vybavení a připravenosti vybraného partnera. Je rozdíl, jestli musíte své objednávky zasílat manuálně e-mailem, exportem a zasíláním CSV souborů na FTP server nebo prostřednictvím API propojení. Právě poslední způsob přináší řadu výhod včetně plné automatizace a přenosu dat v reálném čase, 24/7.

Patrik opět dodává: "Je dobré se ujistit jaké jsou náklady na propojení a kdo tyto náklady bude platit a také se připravit na to, že na začátku bude potřeba flexibility a úprav také na straně eshopu."

5. KROK: UŽIVATELSKÁ APLIKACE

Máte strach, že přesunem produktů do externího skladu ztratíte kontrolu nad svým skladovým hospodářstvím? Ve většině případů mají fulfillment partneři své webové aplikace, ve kterých můžete zjistit velké množství informací o svém zboží a nemusíte se bát, že ztratíte kontrolu. Většinou získáte přístup do zmíněné uživatelské aplikace, ve které máte přehled o vašich objednávkách, reklamacích i vratkách. Dokážete řídit a spravovat svá SKU, nastavovat kritické množstevní hladiny pro opětovné objednání produktů u dodavatele / výrobce, nebo zadávat a kontrolovat přejímky. Ideálně s možností nastavení různých kompetencí dle uživatelský rolí. Vše ale záleží na tom, jakou a jak pokročilou aplikace fulfillmentový partner poskytuje.

6. KROK: SKLADOVÉ OPERACE

Před samotným naskladněním zboží si s fulfillmentovým partnerem specifikujte, jak se budou jednotlivé B2B a B2C objednávky kompletovat, balit, co se použije za obalový a výplňový materiál apod. Po fyzickém obdržení zboží zpravidla ve skladu probíhá množstevní kontrola avizovaného zboží, fulfillmentové společnosti mohou za příplatek nabízet také kontrolu kvality. Před naskladněním si musí být obě strany jisté, že je k dispozici dostatek skladovacího prostoru, vhodného pro efektivní odbavování.

Outsourcing logistiky je významným milníkem, který ovlivní budoucnost vašeho podnikání. Pro optimální fungování spolupráce je nesmírně důležitá kooperace obou zúčastněných stran – vás i fulfillmentového partnera. Investujte proto dostatek času a energie pro nastavení společných cílů a zároveň si buďte jisti, že k vám budoucí partner přistupuje individuálně a na profesionální úrovni. Úspěšné nastavení jednotlivých kroků je zárukou kvality, kterou v konečném důsledku pocítí vaši zákazníci.

Fulfillment centrum vs. logistický sklad

Pojmy "sklad" a "fulfillment centrum" jsou velice často zaměňovány. Ano, oba pojmy značí velkou budovu, ve které probíhá určitý tok zboží a zásob. V čem se ale tyto pojmy liší? Jaké interní procesy, kromě skladování, probíhají ve fulfillment centru? Udělejte si obrázek o tom, jak od sebe odlišit právě sklad a fulfillment centrum.

SKLAD

Jak už z názvu vyplývá, sklad je místo, ve kterém jsou produkty určeny k hromadnému skladování na delší dobu. Naleznete zde například flotilu vysokozdvižných vozíků, námořní kontejnery nebo vysoké paletové regály, které jsou zaplněné až po strop. Šetří se zde doslova každý m³. Zpravidla se jedná o místo, kde je převážně uloženo přebytečné nebo aktuálně nepotřebné zboží.

FULFILLMENT CENTRUM

Naproti tomu fulfillment centrum je zařízení, ve kterém 3PL společnosti (známé také jako poskytovatelé fulfillmentu) manipulují se zbožím svých klientů – e-shopů. Hlavním cílem fulfillment centra je co nejrychleji a co nejefektivněji doručit objednávky koncovým zákazníkům (B2C) nebo partnerům (B2B) klienta. Je to zařízení, které kompletně zbavuje e-commerce subjekty starostí s klíčovou oblastí jejich podnikání – logistikou.

Když se, jako majitel e-shopu, rozhodnete vše svěřit fulfillment centru, předáváte tím, kromě zodpovědnosti za přepravu balíčků, také zodpovědnost za veškeré intralogistické procesy. Profesionální fulfillment partner vám pomůže například s optimalizací řízení zásob nebo zajistí výhodné sazby u dopravců. Všechny výhody naleznete zde.

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI SKLADEM A FULFILLMENT CENTREM

Rozdílů mezi zmíněnými objekty existuje celá řada, pro nás jsou nejrelevantnější následující.

DLOUHODOBÉ VS. KRÁTKODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Rolí skladu je produkty skladovat, zatímco role fulfillment centra je produkty efektivně odbavovat a plnit tak požadavky a očekávání koncových zákazníků, potažmo svých partnerských e-shopů. E-shop by zde měl skladovat zásoby potřebné pouze pro aktuální poptávku, ideálně ne déle než jeden měsíc – zbytečně pak přeplácí za skladování. Fulfillment centra vyžadují rychlejší obrátku zásob.

REALIZOVANÉ PROCESY

V porovnání se skladem, kde je prostředí statičtější a méně aktivní, je ve fulfillment centru nepřetržitý pohyb. Prováděné operace jsou daleko komplexnější, poskytovatelé nabízí, mimo skladové operace, řadu fulfillmentových služeb, jako např.:            

 • Přejímka zásob             
 • Vychystávání produktů             
 • Kompletace a montáž produktů             
 • Balení produktů             
 • Štítkování zásilek             
 • Objednávání přepravy             
 • Řízení reklamací a vratek

FREKVENCE VYZVEDÁVÁNÍ ZÁSILEK

Vzhledem k tomu, že fulfillment centrum odbavuje objednávky ihned po přijetí a snaží se zákazníkům doručit balíčky v co nejkratším čase, má naplánováno minimálně jedno vyzvednutí zásilek denně. Fulfillmentové společnosti zpravidla spolupracují s více kurýry, aby byly schopny doručit zásilky do cílové destinace za co nejnižší cenu. Fulfilmentová centra mají vždy nastaveny časy pro poslední objednávku, tj. objednávku, která bude zaslána ještě tentýž den.

Naopak sklady mají naplánovány svozy, které jsou méně frekventované. Při těchto svozech je přepravováno velké množství zboží najednou, čímž je přesun zboží sice finančně výhodnější, ale ne časově flexibilnější.

ZÁVĚR

Efektivní řízení zásob je pro váš e-shop základem úspěchu. Potřeba prostoru pro uskladnění je odlišná od potřeby kompletních fulfillmentových služeb. Proto rozlišujte pojmy „sklad“ a „fulfillment centrum“ a vyberte si tak opravdu vhodného partnera pro své podnikání. Vyplatí se vám logistiku outsourcovat? Stáhněte si náš e-book nebo kalkulačku , kde naleznete odpovědi na tuto i další otázky!

Základy fulfillmentu: Co je SKU a jaké výhody přináší?

Každá oblast podnikání má svůj žargón, ne jinak je tomu v e-commerce logistice. Pokud vlastníte e-shop, dříve nebo později nastane situace, kdy začnete řešit efektivní řízení skladových zásob. Nejpozději v tento moment narazíte na zkratku SKU. Co tento pojem znamená? Jak jej definovat, počítat a jaké výhody přináší jejich správa?

CO JE SKU?

Pojem SKU je zkratkou z anglického Stock Keeping Unit. Vyjadřuje unikátní kód pro konkrétní produkt. Může se lišit na základě typu, velikosti, barvy, materiálu, značky, hmotnosti, objemu, balení atd. SKU je základem pro řízení vašich skladových zásob.

Oproti známějšímu a univerzálnímu EAN kódu si SKU kód můžete definovat podle vlastních potřeb. Při sestavování jeho struktury je důležité, aby se v názvosloví orientovali zejména vaši zaměstnanci, popř. 3PL společnosti, kterým logistiku svěřujete. Další výhodou oproti EAN kódům a barkódům je jeho snadná čitelnost, bez nutnosti čtecích zařízení.

JAK DEFINOVAT A POČÍTAT SKU?

Pokud chcete vyčíslit množství vašich SKU, musíte vzít v potaz všechny rozdíly v nabízeném sortimentu. Představte si, že prodáváte vůně do auta, které jsou dostupné ve 2 tvarech (stromeček a list), 2 vůních (vanilka a citrus) a 3 velikostech (malá, střední a velká). Počet vašich SKU bude vypadat následovně:      

1. SKU: Stromeček – vanilka – malá      

2. SKU: Stromeček – vanilka – střední      

3. SKU: Stromeček – vanilka – velká      

4. SKU: Stromeček – citrus – malá      

5. SKU: Stromeček – citrus – střední      

6. SKU: Stromeček – citrus – velká      

7. SKU: List – vanilka – malá      

8. SKU: List – vanilka – střední      

9. SKU: List – vanilka – velká      

10. SKU: List – citrus – malá      

11. SKU: List – citrus – střední      

12. SKU: List – citrus – velká

2 tvary x 2 vůně x 3 velikosti = 12 produktových variant, tudíž 12 jedinečných SKU kódů ve vašem online systému.

VÝHODY SPRÁVY SKU SYSTÉMU

Jak již bylo uvedeno, systém SKU je základem pro řízení skladových zásob. Jeho zavedení poskytuje detailní analytické informace, které mohou vašemu podnikání přinést řadu výhod, jako např.:          

 • Přesný přehled o skladových zásobách – předpoklad pro minimální nedostupnost produktů, s čímž souvisí potenciální odchod ke konkurenci          
 • Stanovení množstevní hranice pro opětovné objednání daného SKU u vašeho výrobce / dodavatele – na základě sestavení předpovědi prodejů dle sezónnosti          
 • Identifikace nejprodávanějších SKU – pro zvýraznění a prioritní zobrazování produktů na prodejních kanálech          
 • Identifikace nejméně prodávaných SKU – pro možné odstranění produktů z nabízeného portfolia          
 • Definování alternativních produktů při nedostupnosti zákazníkem vybraného produktu          
 • Sestavení variant produktů pro up-selling a cross-selling 

SKU A FULFILLMENT

Systém SKU je užitečný také pro spolupráci s poskytovatelem fulfillmentových služeb. Na počet a vlastnosti jednotlivých SKU jste dotázáni na úplném začátku jednání. Tyto informace jsou vodítkem pro efektivní představu intralogistických operací, včetně definování potřebného skladového prostoru.

Pokud hledáte kompletní řešení pro logistiku, neváhejte nás kontaktovat. Získejte absolutní přehled a kontrolu nad řízením vašich SKU v uživatelské aplikaci.

Společnost Skladon otevřela největší fulfillment centrum pro e-shopy na Moravě

Mošnov, 22. května 2019 - Ve středu 22. května společnost Skladon slavnostně otevřela své logistické centrum poskytující služby fulfillmentu pro e-shopy. V nedávno dokončené průmyslové hale u ostravského letiště tak vzniklo na ploše 2 600 m2 více než 25 000 skladových pozic pro majitele online obchodů. Skladon využil příležitosti světového trendu outsourcingu logistiky v e-commerce.

„Na začátku jsme chtěli vyplnit velkou díru na e-commerce trhu a ulehčit tak život majitelům e-shopů, kterým právě logistika zabírá více než 40 % času v jejich podnikání. Dnes, při otevření našeho nového logistického centra, vidím stále rostoucí zájem o naše služby. Věřím tak, že tato etapa je začátkem něčeho opravdu velkého. V zahraničí působí v tomto oboru velké množství firem a my tak víme, že se vydáváme tím správným směrem," představuje budoucnost Skladonu zakladatel Konstatin Margaretis.

V obci Mošnov u ostravského letiště byla letos dokončena první etepa výstavby nového průmyslového areálu. Skladon byl jedna z prvních soukromých firem, která se do této moderní haly přestěhovala. „Průmyslový areál v Mošnově jsme si vybrali primárně díky poloze a možnosti rozšiřování kapacit. Na prvníí fázi, o rozloze 2 600 m2, bude v druhé polovině tohoto roku navazovat rozšíření na rovných 5 000 m2. Našim klientům nabídneme skladování zboží v jedné z nejmodernějších hal v České republice. Strategická poloha pomůže zajistit rychlé odbavení zásilek do více než 220 zemí a teritorií světa," doplňuje Margaretis.

V Moravskoslezském kraji vzniká nová oblast, která pomůže expanzi nejen výrobním a strojírenským firmám. Na tomto příkladu se ukazuje, že budoucnost je také v moderních technologiích a inovativních řešeních, díky kterým mohou firmy z tohoto kraje obsluhovat celý svět. Slavnostního otevření se zúčastnil také náměstek hejtmana, Jakub Unucka, který na adresu Skladonu dodává: „Jsem rád, že takto ambiciózní firma vznikla právě na území Moravskoslezského kraje. Ukazuje to na fakt, že podpora mladých podnikatelů a startupů s jasnou vizí a globálními cíli má v našem kraji své místo. Já osobně jsem rád, že u toho dnes mohu být."

Novinky ze světa logistiky

Chci logistiku bez starostí!