Blog

Získejte přehled o nejnovějším dění v oblasti
e-commerce a logistiky.

Celní sklad: Jeho výhody a nástroj pro expanzi

Rychle rostoucí e-shopy se dříve nebo později začnou poohlížet po zahraniční expanzi. Není divu. Vstup na zahraniční trhy s sebou přináší velkou řadu příležitostí, ale i výzev. Jedním z důležitých předpokladů je pro tyto firmy nastavení co nejoptimálnějšího finančního toku.

V logistice tomu může výrazně přispět zřízení celního skladu. Jak vám může být celní sklad užitečný při růstu vašeho podnikání? Jak v praxi funguje a jaké výhody jeho využívání přináší?

CO JE TO CELNÍ SKLAD

Celní sklad je zařízení, popř. vymezený prostor v zařízení, ve kterém se skladuje zboží před celním řízením. Je určeno pro skladování a další manipulaci produktů z tzv. třetích zemí, tedy zemí mimo Evropskou unii.

V tomto případě takové zboží nepodléhá dovoznímu clu ani DPH, a to až do momentu, kdy je zboží z celního skladu vyskladněno do volného oběhu – ke koncovým zákazníkům, kamenných prodejen nebo obchodním partnerům. Pokud je zboží vyváženo do třetích zemí, tak se clo ani DPH neplatí vůbec.

Celní sklad musí být schválen celními orgány, které i nadále dohlíží na dodržování předepsaných podmínek. V celním skladu může být umístěno zboží bez ohledu na množství, původ a místo určení, a to na dobu neurčitou. Se zbožím v celním skladu je možné obchodovat, provádět reexporty nebo předávat z majitele na majitele, včetně změn fakturačních dokladů. 

Existuje několik typů celní skladů, ať už ve veřejné nebo soukromé sféře.

VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ CELNÍ SKLAD

Veřejný celní sklad, jehož provozovatelem může být například stát, může využívat jakákoli osoba. Naopak soukromý celní sklad je prostor provozovaný oprávněnou osobou (skladovatelem), která dále zodpovídá za řádné skladování pod celním dohledem. Tato osoba je současně vázána celním prohlášením o uskladnění zboží (ukladatel). Skladovatel ani ukladatel nemusí být vlastníkem zboží.

Věříme, že na první pohled vám může předešlý odstavec zamotat hlavu. Proto si definování i fungování soukromého celního skladu ukažme na příkladu.

FUNGOVÁNÍ SOUKROMÉHO CELNÍHO SKLADU POD SPRÁVOU FULFILLMENT POSKYTOVATELE

Poskytovatelem soukromého celního skladu může být i fulfillment odborník, který tuto možnost nabízí svým klientům a usnadňuje jim tak jejich podnikání i expanzi. Proto si už na začátku vybírejte takového logistického partnera, který touto možností disponuje.

Navázali jste spolupráci s takovýmto partnerem? Gratulujeme. Fungování a spolupráce může vypadat následujícím způsobem.

Váš fulfillmentový partner má roli skladovatele i ukladatele. To znamená, že je oprávněný k provozování celního skladu, zodpovědný za způsob uskladňování zboží i následné řádné skladování pod celním dohledem. Jinými slovy se o fungování celního skladu stará od A do Z, vám odpadá související administrativa i průběžné kontroly celního orgánu.

PŘÍKLAD VYUŽÍVÁNÍ KLASICKÉHO I CELNÍHO SKLADU

Váš výrobce nebo dodavatel zboží pochází ze třetí země. V klasickém režimu by manipulace probíhala po ose:

1. doprava zboží na hranici EU;

2. zaplacení dovozního cla i DPH za veškeré importované zboží;

3. vnitrounijní doprava zboží do distribučního centra nedisponujícího celním skladem;

4. příjem a uložení zboží do skladových prostor na dobu neurčitou;

5. objednání zboží vaším zákazníkem nebo obchodním partnerem;

6. expedice zásilky.

Naopak v případě využívání celního skladu je tento proces, a zejména platba cla nebo DPH, odlišný:

1. doprava zboží do distribučního centra disponujícího celním skladem;

2. příjem a uložení zboží do skladových prostor na dobu neurčitou;

3. objednání zboží vaším zákazníkem nebo obchodním partnerem;

4. zaplacení cla a DPH pouze za zboží směřujícího do EU;

5. expedice zásilky.

VÝHODY VYUŽÍVÁNÍ CELNÍHO SKLADU

Jak již tušíte z porovnání mezi klasicky vedeným a celním skladem, využívání celního skladu s sebou přináší hned několik výhod.

Efektivnější doručení zboží od dodavatele z třetí země

Zboží, které je dopravováno do celního skladu a pochází z třetích zemí, nepodléhá clu, DPH a dalším poplatkům v momentě překračování EU hranice. Tím se proces doručení na váš sklad mnohdy výrazně administrativně usnadňuje a urychluje. Tímto způsobem tak získáváte také časovou rezervu pro objednávání zboží u svého dodavatele. 

Snížení rizika vyprodání zásob

Tím, že máte své zboží z třetích zemí na celním skladu rychleji, jste schopni pružněji reagovat na poptávku svých odběratelů. Zvlášť v situaci, kdy čerpáte ze svých pojistných zásob a hrozí vám vyprodání zboží, které souvisí s nežádoucím snížením příjmů.

TIP: Hledáte způsob, kdy své zboží ideálně objednávat nebo přemýšlíte nad optimálním množstvím produktů v objednávce – zvlášť v dnešní době, kdy jsme svědky vysoké inflace? Přečtěte si naše další články o signální hladině zásob nebo optimální velikosti dávky.

Optimalizace cash-flow

Skladováním zboží v celním skladu vám odpadá povinnost jednorázové vysoké platby dovozního cla. Své produkty clíte až v momentě, kdy jsou součástí expedovaných zásilek. Tento způsob placení je mnohem šetrnější pro cash flow a finanční fungování vaší společnosti. Celní sklad oceníte zvlášť v momentě objednávání velkého množství zboží, kdy k pořizovacím nákladům a nákladům za dopravu musíte připočítat také clo, DPH a další související poplatky.

Možnost snížení poplatků za neprodejné zboží

Co když je obsahem objednávky od vašeho dodavatele zboží, které je poškozené nebo v zásilce zcela chybí? Vzhledem ke způsobu placení cla v celním skladu tak můžete dosáhnout na výrazné snížení nákladů. Jinými slovy neplaťte za produkty, které nejste schopni reálně prodat.

Snížení celní administrativy

Dnes a denně dochází k situaci, kdy své zboží dovážíte ze třetí země a následně znovu odesíláte do stejné / jiné třetí země. U klasicky vedeného skladu to znamená platbu poplatků za dovoz a následně platbu poplatků za export. U celního skladu vám v tomto případě vše odpadá.

Neomezená manipulace se zbožím

Stejně jako u klasického skladu existuje v celním skladu možnost se zbožím dále manipulovat. Se souhlasem celního úřadu lze v celním skladu provádět v zásadě jakoukoli průmyslovou, výrobní nebo obchodní činnost, poskytovat služby a servis, (de)kompletovat, přebalovat nebo montovat zboží podle potřeb klienta či zákazníka. To vše bez časového omezení doby uskladnění.

Své zboží vyrábíme mimo EU a následně odesíláme do 49 zemí světa. Díky Skladonu máme již po několik sezón možnost využívat jejich celního skladu se všemi výhodami,“ Pavel Kovář, Logistics manager Kilpi.

LIMIT CELNÍHO SKLADU

V momentě využívání celního skladu může, u již přijatých objednávek, nastávat prodleva při expedici neprocleného zboží. To platí i pro případ, kdy je součástí objednávky kombinace – tedy jak zboží k proclení, tak i již proclené. 

Pokud váš poskytovatel disponuje kvalitními technologiemi a systémovými integracemi, proces vyřízení cla by neměl přesáhnout 2 hodiny. Tomuto limitu se dá předcházet také předběžným dávkovým proclíváním (např. proclení 100 kusů konkrétního produktu, které jsou tímto již plně k dispozici pro případnou expedici), popř. vyclíváním předobjednávek.

SKLADON: FULFILLMENT PARTNER NABÍZEJÍCÍ CELNÍ SKLAD

Spolupráce s poskytovatelem celního skladu vám zajistí veškeré výše uvedené výhody. Nicméně jeho nabídka služeb bývá, v porovnání s fulfillmentovým poskytovatelem, zpravidla základní. Úroveň základních služeb nezajišťuje udržení kroku se stále se zvyšujícími logistickými standardy, spolehlivost, konzistentnost nebo nevzbuzuje v očích vašich zákazníků výjimečný zážitek. Nepřispívá tak celkovému dojmu z vaší značky.

Naopak specializovaný fulfillment partner, poskytující svým klientům rozšířené možnosti včetně možností celního skladu, je zárukou přidané hodnoty a pomocníkem pro vaši expanzi. Na cestě vašeho růstu vám je například schopen nabídnout:

1. Flexibilitu – ať už skladového prostoru, vybavení nebo personálu. Jinými slovy je schopen zajistit dostatečnou skladovou kapacitu, požadované vybavení nebo potřebný počet proškolených logistických operátorů odpovídající vašim aktuálním potřebám.

2. Úspory – kdy platíte vždy pouze za prostor, personál a skladové operace, které byly potřeba zajistit ve fakturovaném měsíci. S fulfillment odborníkem měníte své fixní náklady na variabilní, šetříte za nutné logistické investice i dopravu.

3. Efektivitu – v procesech, přesnosti a rychlosti odbavovaných zásilek. Tyto standardy se neustále posouvají, zrychlují a optimalizují. Fulfillment odborník čerpá ze svého know-how a nabízí logistickou konkurenční výhodu ve vašem odvětví.

4. Software – který vám je pomocníkem při řízení skladových zásob nebo předpovědích poptávky po vašich produktech. Nabízí celkový přehled o vašich skladových zásobách, objednávkách, vratkách aj., v reálném čase a 24/7. Umožňuje také snadné integrace na širokou paletu e-shop platforem, marketplaces, srovnávačů aj.

5. Personalizaci – ať už v případech vzájemného nastavení a odsouhlasení procesu příjmu zboží, skladování, kompletace, balení nebo vratkové logistiky. Logistický partner je vždy otevřený vašim přáním a přáním vašich zákazníků.

6. Osobní přístup – od vašeho onboardingu až po samotný customer care. K dispozici máte vždy dedikovaného osobního zaměstnance, ať už pro své dotazy, přání nebo provozní záležitosti. Zaměstnance, který vám pomůže zlepšovat zákaznickou zkušenost v očích vašich zákazníků.

Se Skladonem platíme pouze za skladový prostor a personál, který reálně využíváme. Pokud máte dobře nastavené skladové hospodářství a hlídáte si obrátkovost zboží, můžete ušetřit i desítky tisíc měsíčně,“ Lucie Konečná, COO nanoSPACE.

EXPANDUJTE SE SKLADONEM

Z praxe víme, že spoustu e-commerce společností odkládá svou mezinárodní expanzi kvůli možným komplikacím, rizikům, neznalostem nebo vysokým nákladům.

My vám s expanzí pomůžeme! Získejte v nás stabilního partnera, který má s logistickou expanzí svých klientů mnohaleté zkušenosti. Partnera, který vám pomůže udržet finance v dobré kondici a ukáže vám zodpovědnou cestu do e-commerce světa.

Na začátku spolupráce jsme hledali logistického partnera, který bude cenově rozumný, doručí zásilky do 100 % zemí našich zákazníků, bude kontrolovat kvalitu doručeného zboží z výroby a dokáže objednávky kompletovat nebo kustomizovat podle našich požadavků. Se Skladonem vše funguje v naprostém pořádku,“ Michaela Matějková, Co-Founder & COO Skinners.

Duben 2022: Skladon na e-commerce eventové scéně

Se začátkem 2. kvartálu nám odstartovala také hlavní eventová sezóna. Kromě pasivních účastí se Skladon aktivně podílí na největších akcích roku – v tomto kalendářním měsíci nás můžete potkat například na Retail Summitu, Reshoperu a Logistics Ride.

A na co se můžete na jednotlivých událostech těšit?

RETAIL SUMMIT

Hned v prvním dubnovém týdnu vyrážíme na třídenní summit ze světa retailu, který patří mezi 3 největší obchodní konference v Evropě. Tato akce se během své 27leté historie vyprofilovala v jednu z nejzásadnějších platforem pro setkávání všech, kteří mají zájem růst a aktivně přispívat k rozvoji českého a středoevropského trhu.

alt

VIDEOPOZVÁNKA NA RETAIL SUMMIT ZDE

 

RESHOPER

Tuto akci netřeba představovat. Česká vlajková loď, veletrh a konference pro e-commerce komunitu. Od roku 2018 akci navštívilo přes 10 000 návštěvníků a vystavovalo přes 150 firem z Česka i zahraničí. A letos tomu nebude jinak – opět se očekávají rekordní čísla. Kromě veletrhu a konference je součástí také poradenská zóna nebo partnerské přednášky.

alt

VIDEOPOZVÁNKA NA RESHOPER ZDE

 

LOGISTICS RIDE

Žádná nudná konference. Žádné zbytečné promo materiály. Žádná omáčka kolem. Prostě logistická jízda od začátku do konce – taková je Logistics ride.

Případové studie, projekty z praxe, rady a tipy od profesionálních logistiků. Navíc doplněná vydatným networkingem a umocněna jednou velkou živou logistickou afterparty. Zkrátka akce logistiků pro logistiky.

alt

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROČNÍKEM ZDE

 

ZASTAVTE SE PRO LOGISTICKÉ TIPY

Tolik za duben. Využijme toho, že máme opět možnost k setkávání face-to-face. Doražte k nám na stánek, kde si společně probereme váš aktuální stav logistiky a zkusíme najít cestu pro její zefektivnění. Žádný přímý prodej, žádné přemlouvání, pouze příjemná diskuze za doprovodu dobré kávy.

Za celý tým Skladonu se na vás těšíme!

Expanze do zahraničí z pohledu logistiky [video]

Vlastníte e-shop a přemýšlíte o expanzi do zahraničí? Jak již asi moc dobře víte, jedná se jeden z výrazných, mnohdy revolučních kroků vašeho podnikání. Zvlášť při výrazné rozmanitosti evropského trhu…

Jak postupovat při výběru nových cílových trhů? Na co je užitečné znát odpovědi? Na jaké zvláštnosti, odlišnosti nebo standardy můžete během expanze narážet? A jak do celého procesu promlouvá logistika?

Na otázky o expanzi e-shopu odpovídal náš spoluzakladatel a CMO Patrik Babinec v podcastu Mladý Podnikatel Jiřího Rosteckého.

 • Respondent: Patrik Babinec
 • Datum: 29. 3. 2022
 • Délka: 35:07 min
 • Odkaz: zde 

ÚRYVEK Z VIDEA

„Lidí, kteří mají know-how potřebné pro expanzi do zahraničí, je v Česku málo. E-shopy si ho musí buď draze nakupovat nebo náročně získávat po vlastní ose. Pro malé e-shopy je získávaní takového know-how velice komplikované. U velkých se samozřejmě vyplatí investovat do pořádné rešerše daného trhu s cílem zjistit lokální zvyky, protože, oproti České republice, jsou standardy v doručování v každé zemi výrazně odlišné. Český standard v doručování do následujícího dne je v rámci Evropy nadstandardem.“

MOTTO VIDEA

„Expanze do zahraničí je nejen o logistice, ale i o tom se přizpůsobit zákaznickému chování na lokálních trzích.“

NA JAKÉ OTÁZKY PATRIK ODPOVÍDÁ?

 • Jak velký je rozdíl dělat logistiku v Česku a do zahraničí? (00:46)
 • Je expanze do zahraničí náročný krok? (2:13)
 • Kdo má v Česku know-how o zahraniční logistice? (3:34)
 • Jaké jsou standardy v doručování v jednotlivých zemích? Jak se tyto standardy liší oproti standardu českého zákazníka? (6:09)
 • Jak rychle je možno doručit balíček do jednotlivých zemí? (8:06)
 • Je rychlost doručení důležitá z hlediska konkurence na zahraničních trzích? (9:30)
 • Je možné doručování zrychlit ještě jiným způsobem než spoluprací s dopravci? (10:46)
 • Vyplatí se mít vlastní sklad v zahraničí? (11:44)
 • Mají největší české e-shopy vlastní sklady v různých zemích? (14:34)
 • Na co se připravit z hlediska vratek při expanzi do zahraničí? (15:47)
 • Jaké jsou trendy v jednotlivých zemích EU? (17:51)
 • Jak v praxi zajistit zjednodušování vratkového procesu? (19:21)
 • Proč byly vratky nepříjemností ve Skladonu? (20:52)
 • Kdo je naším rekordmanem ve vratkovosti? (21:58)
 • Kolik stojí e-shop logistika do zahraničí? (23:45)
 • Jak předem vypočítat náklady na implementaci dopravců? (27:07)
 • Jak na výběr dopravců? (28:15)
 • Čím začít při expanzi do zahraničí (TO-DO list)? (30:48)

PŘEHRÁT VIDEO ZDE

alt


Spuštění spolupráce s fulfillment partnerem od A do Z

V praxi se nás majitelé e-shopů často ptají, jak vlastně probíhá onboarding nového klienta, tedy proces převedení logistiky e-shopu do našich rukou. Není divu, protože se proces skládá z několika kroků.

Jak takový proces onboardingu vypadá? Na jaké dotazy se ze strany logistického providera ideálně připravit? Nebo jak k onboardingu přistupujeme u nás? Čtěte dále v našem článku. Článku, který jsme museli do jisté míry zobecnit, protože konkurence nikdy nespí. Každopádně vám v něm nabízíme obecný přehled. 

JAK NA VÝBĚR IDEÁLNÍHO FULFILLMENT PARTNERA

Pro začátek se nicméně vraťme ještě o krok zpátky. Tím je samotný výběr logistického partnera, protože právě zde vše začíná. Správným výběrem si totiž můžete ušetřit jak vrásky, tak i bezesné noci.

Ať už jste ve stádiu, kdy jste se rozhodli logistiku předat nebo se nacházíte ještě dál – s budoucím partnerem / partnery již jednáte, hlavou vám určitě běží řada otázek. Z našich zkušeností například:

 • Podle čeho si vybrat svého budoucího fulfillment partnera?
 • Na jaké otázky se doptávat, aby byl průběh onboardingu i budoucí spolupráce co nejhladší?
 • Na co vše myslet a co si připravit pro úspěšné nastavení spolupráce?

Tak právě pro tyto účely jsme připravili kuchařku s názvem „Dotazník pro výběr ideálního fulfillment partnera“, která je ke stažení zde. Začněte s definicí svých podnikatelských specifik i očekávání od budoucí spolupráce, podpořenou důkladnou rešerší trhu.

Podchyťte vše za včas a odbourejte své obavy spojené s outsourcingem logistiky. Snažte se zahnat myšlenky, jestli může takový druh spolupráce poškodit vaši značku, ba co více, ohrozit vaše podnikání. Vyberte si takového partnera, který je svým interním nastavením, flexibilitou nebo logistickým fungováním uzpůsoben právě potřebám vašeho e-shopu.

Výstupem našeho dotazníku pro vás bude porovnání výsledků více fulfillment společností, tedy podklad pro váš další logistický směr. Detailnější informace o tom, jak dotazník používat, najdete zde.

STÁHNOUT DOTAZNÍK

alt


VÝBĚR FULFILLMENT PARTNERA A PRVNÍ KROKY

Už jste si vybrali svého partnera pro logistiku? Gratulujeme! Nicméně, stejně jako u náboru zaměstnanců, se až nyní ukáže, do jaké míry váš vítěz dokáže přetavit své sliby v realitu. Jak je schopen z vaší logistiky vytvořit opravdovou konkurenční výhodu napříč odvětvím. Což by měl být hlavní cíl navázané spolupráce.

Vstupní data pro cenovou nabídku

Pro úvodní jednání se připravte na tzv. prvotní screening. Postupně budete požádáni o zodpovězení vašich číselných logistických údajů, specifikaci stávajících řešení nebo potřeb na míru vašeho podnikání. Vše má své opodstatnění – každý klient je unikátní, posílá odlišný typ produktů, má jiné nároky na skladové operace atp. Výsledkem tohoto screeningu je zaslání individuální cenové nabídky.

* Existuje také možnost paušální cenové nabídky. V ČR jsme se s touto variantou zatím nesetkali, nicméně je ojedinělá např. v USA. Klienti při ní však naráží buď na zbytečné přeplácení služby (ne všechny „naceněné“ skladové operace využijí) nebo musí dodatečně doplácet za činnosti, které jsou nad rámec nastavené cenové nabídky.

** Více informací o cenotvorbě nabízí nezávislý americký portál fulfillmentcompanies.net, otázku cenotvorby rozebíral také náš spoluzakladatel Patrik Babinec ve svém rozhovoru na portále MladýPodnikatel.cz.

Abychom alespoň z části poodkryli karty, během prvotního screeningu budete dotazováni na následující oblasti:

 • Specifikace vašeho produktu
 • Velikost a podmínky aktuálně využívaných skladových prostor
 • Speciální požadavky pro příjem zboží
 • Speciální požadavky na skladování a další manipulaci
 • Požadavky pro kompletaci
 • Požadavky na dopravu zboží
 • Otázky týkající se obalových a výplňových materiálů
 • Detaily k vratkové logistice aj.

Cenová nabídka

Z cenové nabídky zjistíte, kolik vám bude přibližně fakturováno za jednotlivé skladové procesy v modelovém měsíci. Čímž se dostáváme k jedné z výhod outsourcingu logistiky… A sice že tímto krokem měníte své fixní náklady na variabilní, což v některých případech vede k výrazným logistickým úsporám. Pokud se tedy rozhodnete svou logistiku outsourcovat, budete na měsíční bázi platit pouze za skladový prostor, který reálně potřebujete, a za skladové procesy, které byly v daném měsíci potřeba. Bez ohledu na vaši sezónnost, marketingové aktivity aj.

Ve Skladonu zasíláme cenové nabídky, po obdržení výše uvedených vstupních dat, v jednotkách dní. Dále klientům doporučujeme navazující jednání, během kterých si cenovou nabídku zkontrolujeme, vysvětlíme a v případě potřeby zoptimalizujeme. 

* Finální cenu uvádíme, kromě absolutních hodnot, také v modelu celkové ceny za odeslání jedné zásilky, a to dle vámi odeslaných informací. Což je údaj, který si můžete porovnat se svým stávajícím řešením. Pokud nevíte, kolik vás nyní stojí odeslání jedné objednávky, doporučujeme stažení naší online kalkulačky. Kompletní pracovní návod s kalkulačkou jsme pro vás sepsali zde.

STÁHNOUT KALKULAČKU

alt


SPUŠTĚNÍ ONBOARDINGOVÉHO PROCESU

Po oboustranném odsouhlasení cenové nabídky začíná tzv. onboardingový proces neboli kompletní předání vaší logistiky do rukou fulfillment partnera.

Ve Skladonu řídíme proces onboardingu výhradně projektově, čímž se snažíme maximálně předcházet nečekaným problémům, časovým prodlevám, diskomunikacím aj. Máme jasně definováno procesní schéma, dedikovaný onboardingový tým specialistů nebo řešení pro jednotlivé krizové scénáře.

Úvodní dotazník a nastavení komunikace

Prvním krokem je vyplnění úvodního dotazníku – doplňují se fakturační údaje e-shopu včetně dalších kontaktů. Poskytnuté informace využíváme k vytvoření závazné smlouvy, pro interní evidenci, založení účtů u vybraných dopravců, fakturaci nebo pro založení účtů v klientské aplikaci MySkladon.

* Po založení účtu u dopravců profitujete z další z výhod outsourcingu logistiky. V drtivé většině je váš účet ve struktuře veden pod účtem logistického partnera. Jinými slovy tak máte k dispozici množstevní slevy za dopravu, které vznikají kumulací zásilek jiných e-shopů využívajících služeb vašeho logistického providera a totožného dopravce. Tyto slevy se mohou vyšplhat až na 30 % z vaší původní částky.

Pro oboustranně svižnou, předmětnou a efektivní spolupráci je důležité si už od začátku nastavit matici pro komunikaci. Což platí dvojnásob u onboardingu velkého klienta, kdy je jeho struktura o poznání rozvětvenější. Cílem je navázat přímý kontakt mezi styčnými důstojníky jednotlivých oddělení na obou stranách, kteří mají z dané oblasti detailní know-how.

Systémové napojení

Cílem systémového napojení je zajištění oboustranně bezchybného automatického toku dat – tedy mezi e-shopem a systémem fulfillment poskytovatele. Zde vřele doporučujeme vybírat takového partnera, který disponuje širokou paletou doplňků, pluginů nebo aplikací krabicových e-shop řešení. Pokud váš e-shop provozujete na vlastní platformě, musí vám provider k napojení nabídnout svou API dokumentaci.

* TIP: Snažte se vyhnout zastaralému fungování a přenosu objednávek pomocí exportů aj. Snižte své manuální „vícepráce“ na minimum a sledujte svou logistiku online v aplikaci, ideálně v reálném čase.

Stejně jako požadavky na skladové operace, může být značně individuální také komplexita v napojování e-shopu. Plánujete prodávat své produkty přes marketplaces? Provozujete více e-shopů? Chcete si budoucího partnera otestovat a začnete s ním spolupracovat pouze na odesílání části svého produktového portfolia? Jaké produkty dopravců nebo platební metody nabízíte? Plánujete zasílat pouze do ČR nebo do celého světa? Po zodpovězení těchto otázek budete obratem informováni o náročnosti a předpokládaném časovém horizontu napojení.

Během celého procesu systémového napojování jste ideálně v kontaktu s jedním IT onboardingovým specialistou logistického poskytovatele. U spolehlivého partnera tak nemusíte mít obavy ze své technické neznalosti. Kompletní proces nejdříve probíhá na testovacím rozhraní, po monitoringu a otestování všech výše uvedených scénářů, za paralelního fyzického převozu vašich produktů do skladu nového partnera, se vše následně migruje na verzi ostrou.

DALŠÍ PODMÍNKY SPUŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE

Úvodní školení v klientské aplikaci

V dnešní době má spolehlivý fulfillment odborník ve svém DNA pevně zakódovány technologie a inovace. Ty se, kromě výše zmíněného, týkají také aplikací, prostřednictvím kterých své klienty informuje o jejich kompletním stavu logistiky. Pokročilejší hráči v reálném čase, 24/7 a na kterémkoli zařízení s připojením na internet.

Ve Skladonu pro tyto účely používáme aplikaci MySkladon, která splňuje vše uvedené. Během onboardingu klienta provádíme jednotlivými funkcionalitami, tedy správou jeho objednávek, zásob, příjmů, reklamací, vratek nebo dalšími admin možnostmi. V aplikaci tak u nás klienti získávají užitečný nástroj pro svůj reporting, informace pro komunikaci se svými zákazníky nebo podklady pro další řízení svého skladového hospodářství.

Nastavení balicího procesu

Také balicí postup může být u e-shopů značně individuální. Některé e-shopy se zaměřují spíše na cenu, jiné na ekologii nebo prémiovost balení, čímž se snaží zlepšovat svou zákaznickou zkušenost, zvyšovat retenci zákazníků nebo navyšovat jejich celoživotní hodnoty. Některé požadují u balení pouze vkládání produktů, jiné chtějí přidávat příbalové letáky, vouchery, dárečky, věnování či jiné (personalizované) doplňky. Některé kompletně předávají správu obalových materiálů na nového partnera, jiné požadují balit své zásilky do vlastních krabic nebo výplní, za použití brandových pásek nebo nálepek.

Ve Skladonu si moc dobře uvědomujeme, jak je originalita balení pro klienty důležitá. Z tohoto důvodu se snažíme maximálně vycházet vstříc. Ještě před prvním naskladněním máme s každým klientem dohodnutý a oboustranně odsouhlasený balicí postup, který je pro nás v budoucím provozu závazný.

Další výhoda outsourcingu logistiky přichází na řadu v momentě, kdy se klient rozhodne na nás předat správu obalového materiálu. Získává tak množstevní slevy při nákupu, které fungují na stejném principu jako u dopravy, a navíc mu také odpadá správa obalového konta – nemusí si hlídat množstevní hladiny na skladě a následně materiál objednávat u svých dodavatelů.

Zřízení přístupu a zaškolení v ticketovacím portále

Během outsourcingu logistiky dříve či později dochází na provozní otázky či požadavky, jako je například stornování objednávek, změny v obsahu již vychystaných objednávek, objednávání paletové dopravy aj.

Někteří z konkurentů pro tuto komunikaci využívají e-mail, telefon, popř. jiné komunikační kanály, čímž dochází k tříštění pozornosti a následné neefektivitě. Ve Skladonu jsme se rozhodli pro komunikaci přes ticketovací portál, ve kterém má každý klient svého agenta – zástupce z řad našeho customer care. Zástupce, který zná klientovu historii, nejčastější požadavky a jejich řešení, specifika aj., což jsou předpoklady k dalším časovým úsporám. Komunikace tímto způsobem probíhá napřímo, dalšími výhodami je snadná dohledatelnost nebo interní reporting, který slouží jako podklad pro další motivaci.

Během spolupráce přijímáme od klientů také dotazy na jiná oddělení, nejčastěji na IT, logistiku nebo finance. Své klienty nikam nepřepojujeme a dotaz si vyřešíme interně. Výsledkem je vítaná přímá komunikace bez zbytečných prodlev,“ Veronika Vrábelová, Account Manager.

Fyzický přesun zboží

Převoz vašeho zboží ze stávajících prostor do distribučního centra logistického partnera – další bod pro nastartování fungující spolupráce. Ať už pouhé části vašeho produktového portfolia nebo kompletních skladových zásob. Klidně i z více skladových lokalit e-shopu. Klient má zpravidla pro převoz dvě možnosti – zajistit si jej po vlastní ose nebo využít nabídky nového partnera, který jej je schopný zprostředkovat se slevou.

Při komunikaci ohledně převozu a následného prvního naskladňování se zpravidla domlouvá termín, a to z důvodu zajištění personálních kapacit. Dopředu se komunikují (speciální) požadavky na skladování, ať už z pohledu teploty či vlhkosti, ideálního typu skladových pozic (police / paleta) nebo systémových možností skladových pozic (single / multi SKU pozice*).

* Na single SKU pozice se skladuje pouze jeden typ produktu (např. červené tričko značky Kilpi, velikosti L), na multi SKU pozice je možné skladovat typů více (např. 5 různých značek rtěnek). Důvodem je úspora místa a snížení fakturované ceny za skladování.

DOKONČENÍ ONBOARDINGOVÉHO PROCESU

Předání do rukou customer care

Po dokončení výše uvedených bodů přichází na řadu poslední krok – formální předání klienta do rukou přiřazeného pracovníka z customer care, který pro něj bude středobodem dalšího fungování. V praxi je tímto projekt pro onboardingový tým uzavřen.

Fungování a komunikace s fulfillmentovým partnerem se může, po oficiálním spuštění spolupráce, výrazně lišit. „U nás dbáme na to, aby měl klient vždy svého konkrétního „důstojníka“. Obecně víme, že někteří z konkurentů k tomuto účelu využívají (externí) call centra, záznamníky, hlasové roboty aj. Tomuto směru se chceme maximálně vyhýbat, věříme v osobní a přímý způsob komunikace,“ Michael Vavřík, Account Manager.

Výstupní onboardingový dotazník

Stejně jako každý jiný projekt, tak i projekt onboardingu je potřeba neustále zdokonalovat. To platí dvojnásob v případě, kdy je součástí procesu více členů. A právě z tohoto důvodu na konci onboardingu zasíláme absolventům výstupní onboardingový dotazník.

Během vyplňování výstupního onboardingového dotazníku mají naši klienti šanci se vyjádřit k jednotlivým oddělením nebo osobám, se kterými na cestě implementace přišly do kontaktu. My tyto názory mapujeme, reportujeme vedení a v návaznosti nastavujeme optimalizační kroky,“ Tomáš Kohút, Marketing Manager.

Newslettery

Jedním ze znaků úspěšného outsourcingu logistiky je eliminace klientových nutkání fyzicky navštěvovat distribuční centrum. Nicméně ve Skladonu i tak cítíme potřebu průběžně informovat své klienty o novinkách, ať už firemních, z distribučního centra nebo z aplikace MySkladon.

Na měsíční bázi komunikujeme klientům změny a nové funkce v MySkladonu. Jakožto technologická firma fungujeme na bázi sprintů, během kterých svůj produkt neustále posouváme. Tato vylepšení sdělujeme svým klientům s jasným cílem – být neustále v obraze a poskytovat tipy pro efektivnější práci s aplikací,“ Štěpánka Coblová, Quality Assurance Manager. „To stejné platí také pro sdělování novinek z našeho distribučního centra, která se našich klientů přímo dotýkají,“ Lukáš Střalka, Warehouse Supervisor.

OSOBNÍ PŘÍSTUP A DŮRAZ NA TECHNOLOGIE – ZÁKLAD BEZSTAROSTNÉHO ONBOARDINGU

V našem článku jsme si ukázali, jak je důležité řídit onboarding nového klienta projektově. Do procesu je zpravidla začleněno více zástupců z obou stran, vše probíhá ve vzájemné součinnosti.

Během onboardingu může mít klient pocit, že jsou některé z našich dotazů zbytečné nebo nerelevantní. Nicméně šíře a detail poskytnutých informací určují také úroveň a kvalitu v nastartování i v dalším průběhu spolupráce,“ Max Kovář, ředitel logistiky Skladon.

Průběh onboardingu je o to rychlejší a hladší, pokud si pro svou budoucí spolupráci vyberete logistického partnera, který je dostatečně zkušený, disponuje širokým týmem nebo technickým zázemím. Který zastává názor osobního přístupu a je ochotný se přizpůsobovat vašim specifikům. Pouze takto nastaveným mindsetem je možno eliminovat zbytečné prodlevy, nesrovnalosti nebo bariéry, které mohou brzdit váš podnikatelský růst.

Propojení e-shopu se Skladonem funguje skvěle. Skladon mohu doporučit pro jejich profesionalitu a skvělé technologické zázemí. Podnikání bez externího fulfillmentového centra si už nedokážu představit,“ Vít Libovický, Mementerra.

Z těchto důvodů doporučujeme již od začátku důkladnou rešerši trhu, včetně přípravy na úvodní jednání. Chtějte takového partnera, který vám bude schopen zajistit logistickou konkurenční výhodu ve vašem odvětví.

Třešničkou na dortu je, že je pro nás outsourcing logistiky levnější, než když jsme si logistiku řešili interně s vlastním skladem a skladníky. Po několika měsících spolupráce se Skladonem můžeme jen konstatovat, že jediné, čeho litujeme, je, že jsme Skladon neoslovili už dávno,“ Martina Kovačová, spoluzakladatelka zKokosu.

Skladon se v žebříčku Financial Times umístil mezi nejrychleji rostoucími firmami Evropy

21. března 2022Logisticko-technologická společnost Skladon, která poskytuje outsourcing logistiky pro e-shopy a pro výrobní firmy obchodující online, se umístila mezi nejrychleji rostoucími společnostmi v Evropě. V žebříčku tisícovky nejrychleji rostoucích evropských firem FT 1000, který je sestaven ve spolupráci se společností Statista, Skladon obsadil 274. pozici. V 6. ročníku soutěže se tak zařadil mezi jedenáct umístěných českých firem, mezi nimiž se mu podařilo obsadit 3. místo.

K úspěchu v prestižním žebříčku Skladonu dopomohl setrvalý růst z posledních let i velmi úspěšný minulý rok, během kterého se ostravskému poskytovateli fulfillmentu podařilo navýšit svůj obrat o 157 % na 121 milionů. Zároveň Skladon rozšířil řady svých klientů na 70 e-shopů se souhrnným obratem v řádu několika miliard korun. Společnost z unikátního logistického areálu v Mošnově jen loni poslala přes 400 000 zásilek do 182 zemí světa.

„Umístění v žebříčku světového formátu, a navíc takto respektované autority, je pro nás ctí a především důkazem, že svou práci děláme dobře, umíme reagovat na rychle se měnící potřeby obchodníků a úspěšně se posouváme směrem, který jsme si vytyčili. Zároveň je pro mě velkým potěšením pozorovat, že i v dnešní náročné době se českým společnostem z nejrůznějších oblastí daří uspět. Český byznys zkrátka dlouhodobě dokazuje, že má co nabídnout a dokáže se vyrovnat světové konkurenci,“ říká Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel Skladonu.

Konečná podoba žebříčku byla vytvořena na základě ukazatele složené roční míry růstu (CAGR), přičemž autoři v rámci hodnocení analyzovali desítky tisíc potenciálních kandidátů z 33 evropských zemí. Pro nominaci bylo nutné splnit několik kritérií. Společnosti například musely za rok 2017 vykázat minimální tržby ve výši €100 000, v roce 2020 bylo minimem €1 500 000. Skladon tak splnil vstupní podmínky, kdy ve zmíněném období dosáhl složené roční míry růstu tržeb 88,44 %.

„Rok 2021 byl pro nás zatím tím vůbec nejdynamičtějším. Důsledkem covidové pandemie e-commerce rychle rostla, což pro naši společnost znamenalo růst stávajících klientů, ale také množství nových, kteří si uvědomili, nakolik jim může fulfillment zefektivnit práci, usnadnit expanzi a pomoci s doručením té nejlepší možné zákaznické zkušenosti. Očekáváme, že tento trend bude i nadále pokračovat, přičemž stěžejní roli zde bude hrát především rychlost poskytovaných služeb. Proto mezi naše cíle do příštích let řadíme mimo jiné schopnost zajistit „next-day” doručení po celé Evropě,” doplňuje Margaretis.  

Celoevropským vítězem se stala finská společnost Swappie, zaměřující se na nákup a prodej repasovaných telefonů iPhone od Applu. Na seznamu za rok 2021 figuruje nejvíce zástupců z Itálie (235), na druhém místě se umístilo Německo (194), třetí pozici obsadilo Spojené království (155). Loňské prvenství mezi městy s nejvyšším počtem nejrychleji rostoucích firem (81) pak obhájil Londýn.

Umístěním v žebříčku daly oceněné společnosti dle Financial Times najevo, že se jim úspěšně podařilo vypořádat s mnoha zásadními omezeními poslední doby. Největším zásahem do jejich fungování byla samozřejmě především celosvětová pandemie koronaviru, ale své negativní dopady přinesl také Brexit nebo dlouhodobé limity globálního dodavatelského řetězce. 

Kompletní výsledky, tisková zpráva a detailní metodika výpočtu je k nalezení na stránkách Financial Times.

Logistika e-shopu: Co je to FIFO a jak s ním pracovat

Správné řízení skladových zásob je jedním z hlavních předpokladů úspěšného e-commerce podnikání. Může mít velký vliv jak na vaše cash flow, tak i konečný zisk. A právě pochopení pojmu FIFO zde hraje významnou roli.

V ideálním světě je poptávka po vašich produktech stálá v čase, váš dodavatelský řetězec dodává zboží v přesných termínech, produkty jsou vyráběny v požadované kvalitě, dle vašich potřeb atp. V jistou chvíli však zjistíte, že se jedná o mnohdy vzdálenou realitu. Zvlášť v dnešní době, kdy jsme svědky sílící inflace, což pocítíte u dodavatelů v momentě, kdy se rozhodnete své zásoby doplnit.

Jak s tímto kolísáním / navyšováním cen pracovat? Jak byste měli přistupovat ke skladování a další manipulaci zboží, včetně sledování účetní hodnoty svých zásob? 

V praxi se používá několik metod, přičemž nejběžnější je bezesporu metoda FIFO. A jak už řádky výše napovídají, je důležité na ni nahlížet jak ze stránky logistické, tak i finanční.

Co pojem FIFO znamená? Jak jej vypočítat? Jaké jsou další metody? Nebo kterou z možností zvolit pro své podnikání? To vše zjistíte v našem článku, ve kterém si vše uvedeme na konkrétních příkladech.

CO JE TO METODA FIFO

Zkratka FIFO pochází z anglického First In First Out. Jedná se o metodu řízení toku materiálu a zásob, při které se vždy vyskladňuje nejstarší, tj. nejdříve naskladněné kusy produktu.

V praxi jsou nově naskladňované produkty v regálech umísťovány za dříve přijaté kusy. V momentě přijetí objednávky je vychystáván produkt, který je na skladové pozici vpředu. Jedná se o nejběžněji používanou metodu. Pro představu nabízíme následující obrázek demonstrující zjednodušenou manipulaci se zbožím při využívání této metody.


alt

Obr. 1: Skladová manipulace s produktem na skladové pozici při používání metody FIFO (pohled na skladovou pozici z profilu)

Zejména má tato metoda uplatnění u e-shopů, které prodávají produkty s datem trvanlivosti nebo produkty podléhající rychlé zkáze či s tendencí zastarávat. Takto nastavenou neustálou rotací produktů eliminujete riziko zbytečných finančních ztrát.

Poznámka: Obdobou je metoda FEFO, z anglického First Expired First Out. Při používání této metody se zohledňuje datum expirace produktů – nejdříve vychystávané zboží je to, co má nejbližší expiraci. Nebere se tak v potaz datum naskladnění nebo nutně nejbližší lokace skladové pozice konkrétního SKU. Je využívána zejména ve skladech s čerstvými potravinami nebo ve farmaceutickém průmyslu, kde by ignorování dat expirace mělo za následek obzvlášť vysoké ekonomické ztráty.

JAK S METODOU FIFO PRACOVAT V ÚČETNICTVÍ

V účetnictví je nutné na konci každého účetního období nebo fiskálního roku ocenit celkovou zůstatkovou hodnotu zásob. Při této souvislosti se vypočítávají i tzv. přímé náklady na prodané zboží (COGS; z anglického Cost of Goods Sold).

Jak jsme si již uvedli dříve, cena pořizovaného zboží se mění v čase, v praxi jsou zpravidla později pořízené produkty dražší. Pokud pracujete s metodou FIFO, kdy nejdříve prodáváte starší kusy zboží s nižší hodnotou, mají konečné zásoby hodnotu vyšší.

Metoda FIFO je tak tedy, kromě samotné skladové manipulace, využívaná také pro účely finančního vyjádření zásob. Navíc nabízí jednoduchý vzorec pro výpočet hodnot zůstatkových zásob.

Výpočty hodnot zásob jste také schopni sledovat a regulovat kvalitu svého dodavatelského řetězce, optimalizovat cash flow nebo eliminovat riziko vysokých nákladů za skladování, kdy se navíc často jedná o produkty, které jsou zastaralé nebo již neprodejné.

Poznámka: Snažte se maximálně generovat zisk. Náklady na zásoby, které nejste schopni prodat, negativně ovlivňují vaše cash flow. Navíc, některé z fulfillment společností si účtují vyšší náklady za skladování zboží s nízkou obrátkou. To platí například pro produkty, které jsou na skladě déle než 180 / 365 dní. Tímto způsobem se 3PL společnosti snaží své klienty motivovat k jejich prodeji a optimalizovat tak své skladování. 

POZOR: Je potřeba neustále aktualizovat a evidovat správné přímé náklady prodaného zboží. Pokud se například tyto náklady v krátkém časovém období ztrojnásobí, ale účetní při výpočtech použije zastaralé hodnoty, sníží se vám konečný zisk.

Jak tedy u metody FIFO vypočítat přímé náklady na prodané zboží, když jejich hladina kolísá v čase?

METODA FIFO A OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB

Při výpočtu přímých nákladů na prodané zboží (COGS) u metody FIFO vždy nejdříve počítáte s pořizovací cenou u dříve pořízených kusů konkrétního produktu (protože při skladové manipulaci vždy vychystáváte nejstarší kusy). A tuto jednotkovou pořizovací cenu vynásobíte počtem prodaných kusů.

Příklad č. 1:

Společnost se sportovní výživou na začátku roku nakoupila 500 proteinových tyčinek, kdy za 1 kus zaplatila dodavateli 10,- Kč. Za 2 měsíce musela dokoupit dalších 700 kusů, nicméně již za vyšší cenu – 1 ks stál nově 12,- Kč.

 • Společnost tak dohromady nakoupila 1 200 ks proteinových tyčinek
 • Z těchto tyčinek však již 800 ks prodala

Celkové přímé náklady na prodané zboží (COGS; 800 ks) tedy jsou:

 • COGS = (počet prodaných kusů z 1. dávky * pořizovací cena 1 ks) + (počet prodaných kusů z 2. dávky * pořizovací cena 1 ks)
 • COGS = (500 ks * 10,- Kč) + (300 ks * 12,- Kč) = 8 600,- Kč

Celková hodnota zbývajících zásob na skladě je pak vypočítána tímto způsobem:

 • Konečná hodnota zásob = zbývající kusy * pořizovací cena 1 ks
 • Konečná hodnota zásob = 400 ks * 12,- Kč = 4 800,- Kč

Příklad č. 2:

E-shop s dětským zbožím prodává dětské mléko. K 1. 1. 2021 jich měl na skladě 40 kusů s pořizovací cenou 200,- Kč. V průběhu roku nakoupil další dvě dávky, a sice v únoru 150 ks za jednotkovou cenu 220,- Kč, resp. v červenci 200 ks, kdy 1 ks stál již 250,- Kč. Během roku prodal celkem 300 ks tohoto dětského mléka. Na skladě tak na konci roku zůstalo 90 ks.

 • COGS = (40 ks * 200,- Kč) + (150 ks * 220,- Kč) + (110 ks * 250,- Kč) = 68 500,- Kč
 • Konečná hodnota zásob = 90 ks * 250,- Kč = 22 500,- Kč

LIFO A DALŠÍ METODY ŘÍZENÍ TOKU MATERIÁLU A ZÁSOB

Kromě metody FIFO existuje také metoda LIFO, zpravidla využívána v USA. Zkratka LIFO pochází z anglického Last In First Out, a jak už název napovídá, nejdříve vyskladňované zboží do objednávek je to, které bylo nejpozději naskladněno. Tedy opak metody FIFO, viz obrázek níže.


alt

Obr. 2: Skladová manipulace s produktem na skladové pozici při používání metody LIFO (pohled na skladovou pozici z profilu)

Tato metoda je vhodná pro nadrozměrné, těžké nebo špatně manipulovatelné zboží. Pokud například skladujete černé uhlí ve 25 kg pytlech, bylo by značně neefektivní vychystávat nejdříve naskladněné kusy, které jsou uloženy naspod skladovací pozice, a následně vše přeskládat. Nicméně společnosti prodávající tento typ produktů musí dávat pozor na zastarání původně naskladněných kusů.

Z účetního hlediska však zákon v České republice metodu LIFO nepovoluje. Důvodem je růst cen v období inflace, kdy se předpokládá, že nejpozdější dodávka bude také nejdražší. Oceňování by tak bylo vyšší než u metody FIFO a tím by mělo výraznější dopad na daňový základ.

Poznámka: Vykazování vyšších nákladů na zásoby, jak je tomu u metody LIFO, snižuje konečný zisk společnosti. U společností v USA je také na denním pořádku využívání kombinace zmíněných metod – LIFO pro skladové operace a FIFO pro účetnictví.

Pro zajímavost a úplné doplnění nabízíme také další známé metody:

 • FEMAL (z anglického First Expiry Minimum Available Lifetime) je obdobou metody FEFO, nicméně se kromě nejkratšího data expirace bere v potaz také doba expirace, která vyhovuje zákazníkovi a jeho stanoveným limitům
 • FESAL (z anglického First Expiry Shortest Ambient Lifetime) je upravenou variantou metody FEMAL, kde se expirace aktualizuje na základě předchozího zacházení s konkrétním kusem produktu (např. zohlednění při porušení teplotního řetězce) 
 • HIFO (z anglického Highest In First Out) funguje na principu přednostního vychystávání nejdražšího kusu konkrétního produktu za účelem snížení účetní hodnoty skladových zásob (vzácná, nedoporučujeme)
 • LOFO (z anglického Lowest In First Out) je opakem metody HIFO, přednostně se vychystává nejlevnější kus konkrétního produktu za účelem zvýšení účetní hodnoty zásob (teoretická, nedoporučujeme)
 • „Metoda První nalezená“ není ve skutečnosti metoda, ale běžný postup v případě zanedbaného řízení skladových zásob. Jednoduše řečeno se vychystává kus konkrétního produktu, na který se narazí jako první.

KTEROU METODU ŘÍZENÍ TOKU MATERIÁLU A ZÁSOB ZVOLIT?

Vše je potřeba si napřed ověřit s vaším účetním a výběr metody ovlivňuje také váš obor podnikání, nicméně pro účely oceňování zásob obecně doporučujeme metodu FIFO. Tato metoda sleduje přirozený tok zásob, zjednodušuje výpočet konečných účetních hodnot, poskytuje nejpřesnější čísla, usnadňuje evidenci nebo napomáhá v nastavování vhodných maloobchodních cen s požadovanou marží.

Maloobchodníkům, jejichž produkty podléhají datu expirace, doporučujeme metodu FEFO, a to z důvodu minimálních ztrát zapříčiněných prošlou lhůtou u produktů.

TECHNOLOGIE, SPOLEHLIVOST, PROFESIONALITA… TO JE SKLADON

Ve Skladonu jsme vyvinuli vlastní aplikaci MySkladon, která je určena jak pro rychle rostoucí e-shopy, tak i pro dlouhodobě zavedené významné e-commerce hráče.

U outsourcingu logistiky je jedno, jestli máte denně 100 nebo 10 000 objednávek. Když je správně nastavený proces, tak je vždy možné objednávky bez větších problémů vyexpedovat,“ Tomáš Pokorný, spoluzakladatel Dogsie.

V aplikaci je možné si u produktů nastavit jak možnost pro metodu FIFO, tak i FEFO. Systémem je pak sledováno a zajišťováno odbavování objednávek dle stanovených podmínek.

alt

Obr. 3: Definování metody FIFO / FEFO v klientské aplikaci MySkladon

Pokud si klient zvolí metodu FIFO a jeho produkt je uložen na více skladových pozicích, je náš skladový personál systémově naváděn k jeho vychystávání tzv. optimální trasou, tj. naviguje pracovníka k nejbližší pozici. Tímto způsobem je dosaženo nejkratší doby v odbavování objednávek. Proto jsme schopni garantovat odeslání všech přijatých objednávek všem našich klientů do 12:00 ještě tentýž den.

Pokud zjistíte, že poptávka po vašich produktech rapidně roste, a přitom si nejste jisti, zda vše zvládnete expedovat v termínu, neváhejte kontaktovat odborníka v outsourcingu logistiky, kterým Skladon bezpochyby je,“ Lucie Konečná, COO nanoSPACE.

Možnost FEFO navádí skladové operátory k vychystávání těch kusů produktů, u kterých je nejbližší datum expirace. Opět podle optimální trasy pro zajištění rychlého odbavení. Datum naskladnění je v tomto případě potlačeno, důležitým je minimalizovat vznik možných finančních ztrát z důvodu expirace zboží.

Aplikace MySkladon v kostce nabízí aktuální informace o vaší logistice. 24/7, online a na jakémkoli zařízení s připojením k internetu. Má v sobě zabudované nástroje pro řízení skladových zásob, z čehož pro naše klienty plyne řada výhod. Mají například přístup k:

 • Informacím o svých aktuálních zásobách, objednávkách, reklamacích, vratkách, příjmech aj., a to v reálném čase
 • Snadné správě a aktualizaci svých SKU
 • Zobrazování prodejních trendů pro plánování zásob
 • A mnoho dalšího

Největší přidanou hodnotu v klientské aplikaci MySkladon vidím v přesných informacích o našich zásobách a detailech jednotlivých objednávek,“ Simona Malanová, Process Manager Skinners.

S tímto přehledem si tak jsou naši klienti schopni optimalizovat svou úroveň skladových zásob, snižovat náklady za skladování a zároveň se do značné míry vyhýbat riziku vyprodání zásob.

Naše aplikace je vám schopna například odpovídat na otázky „kdy konkrétní produkt objednávat“ nebo „kolik kusů objednat“. Do svého dodavatelského řetězce i provozu zavede řád, čímž v konečném důsledku dosáhneme na lepší zákaznickou zkušenost s vaším e-shopem.

ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACI SKLADOVÝCH ZÁSOB PŘEDEJTE PROFESIONÁLŮM

Správné řízení skladových zásob je na jednu stranu komplexním úkolem, na druhou stranu je zásadní pro budování a expanzi vašeho e-shopu.

Ve Skladonu pomáháme našim klientům růst – v posledním roce v průměru o 156 % na klienta. A to jen díky jejich rozhodnutí předat logistiku do našich rukou. Získávají tak čas pro jiné rozvojové oblasti svého podnikání a nezabývají se denní logistickou operativou nebo hledáním optimalizačních cest u vlastního logistického řešení. Využili našeho know-how, investic do systému nebo vybavení, nabízených úspor za skladové prostory nebo obalový materiál, množstevních slev na dopravu nebo již zavedené infrastruktury. Získali tak ve svých odvětvích konkurenční logistickou výhodu.

Skladon mohu doporučit pro jejich profesionalitu a skvělé technologické zázemí. Podnikání bez externího fulfillmentového partnera si už nedokážu představit,“ Vít Libovický, Mementerra.

Jinými slovy spoluprací se Skladonem rozšiřujete svůj tým o zkušené logistické profesionály, a to na bázi dlouhodobého partnerství.

Největší změnu, kterou ve firmě pociťuji, je, že jsem už půl roku neslyšel o logistice,“ Jakub Novák, CEO Kilpi (10/2020).

Skladon na Czech Online Expo 2022

Tak a je to tady, konečně jsme se dočkali! Covid opatření pomalu opadávají a my se tak můžeme po dlouhé odmlce opět fyzicky ponořit do offline eventového kolotoče české e-commerce scény.

Jako první na řadu přichází Czech Online Expo 2022, který je tuzemským největším e-commerce & on-line business veletrhem. A protože jsme ze Skladonu zvyklí na vysoké tempo nebo že to s naší účastí myslíme opravdu vážně, připravili jsme si pro vás několik tématických i soutěžních aktivit.

Tak neváhejte a přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Naše široké zastoupení vás bude čekat na stánku H1.

 

alt

 

KDY: 16. – 17. 2. 2022

KDE: PVA EXPO Letňany, Praha

STÁNEK: H1

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Přípravy na akci vrcholí, nicméně spoustu práce a nápadů už padlo. Vzali jsme to pěkně od podlahy a na akci pro vás například chystáme...

1. Přednášku na téma "Příprava logistiky na rychlý růst a sezónní výkyvy (případová studie)"

 

alt

 

Rychlý růst obchodu nebo velký nárůst v období sezóny bývá častým problémem pro logistiku mnoha e-shopů. Jak se na tyto scénáře připravit a co může e-shop udělat, aby takové návaly zvládl? A jak v tomto může pomoci outsourcing logistiky? Na konkrétních případech si ukážeme, jak nahlížet na téma logistiky a jejího růst v e-commerce.

 

čtvrtek, 17. 2. 2022, 11:00 – 11:35

Logistic Summit

LINKEDIN ODKAZ ZDE

2. Tipy pro optimalizaci vaší logistiky

Na stánku budou přítomni, kromě TOP managementu v podobě Maxe, CEO Konstatina Margaretise, CMO Patrika Babince nebo CSO Michala Tylečka, také naši kolegové z obchodu. Dorazte a svěřte se o svých logistických úzkých hrdlech. Rádi vám doporučíme tipy, podělíme se o svou zkušenost… zkusíme najít optimální cestu za vaší logistickou efektivitou. Bez zbytečného prodejního tlaku a za účasti dobré kávy.

3. Partnerská soutěž

Spojili jsme síly s dalšími vystavovateli akce a připravili si pro vás společnou soutěž. Pravidla jsou zatím tajná, nicméně po splnění a slosování čekají na vítěze hodnotné ceny.

Jste zvědaví? Sledujte náš Facebook, na kterém se brzy objeví bližší informace.

ZÍSKEJTE U NÁS SLEVU NA VSTUP

Jako vystavovatelé akce vám jsme schopni nabídnout 50% slevu na vstup. Využijte tohoto příjemného benefitu a ušetřete z původních 399,- Kč bez DPH.

alt

 

Jak poukaz uplatnit?

1. Jděte na web www.czechonlineexpo.cz

2. V horním panelu zvolte možnost „Koupit vstupenku“

3. Vyplňte registraci

4. Zadejte slevový kód „skladon“ do určeného pole

5. Potvrďte registraci

CZECH ONLINE EXPO 2022 V ČÍSLECH

7 000+ návštěvníků u online businessu

150+ řečníků

100+ vystavujících firem

15 tématických konferencí

15+ konzultantů pro váš business

Více informací zde

SPOLEČNĚ SE NA VÁS TĚŠÍME!

Dost bylo onlinu! Přijďte si po dlouhé době užít krásy osobního setkávání a vzájemného inspirování. Nakopněte své e-commerce podnikání. Máte jedinečnou šanci!

Jak si snadno spočítat celkové logistické náklady [kalkulačka]

Hledáte ucelený nástroj, jak si snadno a v pár minutách spočítat své celkové logistické náklady? Vnímáte svou logistiku jako nákladnou a rádi byste ji finančně zefektivnili? Nebo přemýšlíte o variantě outsourcingu logistiky, ale nedokážete najít finanční metriku pro porovnání se svým stávajícím řešením?

Na všechny tyto otázky hledejte odpovědi v našem online kalkulátoru, který je dostupný zdarma.

CESTA K NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ LOGISTICE

Kalkulačku jsme připravili ve spolupráci s logistickými auditory s mnohaletými oborovými zkušenostmi. Zjistíte z něj například:

 • Jaké jsou vaše měsíční náklady za skladovou logistiku (tzv. intralogistiku)
 • Jaké jsou vaše měsíční náklady za distribuci zásilek vašim zákazníkům
 • Kolik vás průměrně stojí odbavení a doručení jedné objednávky
 • Jak pracovat s jednorázovými investicemi, jako je nákup skladového vybavení nebo software
 • Jak zohledňovat svůj čas nebo čas svých zaměstnanců

INSTRUKCE K POUŽITÍ

V kalkulačce postupně narazíte na nákladové položky, které souvisí se skladováním, obalovými materiály, pracovní silou nebo dopravou. Po jejich vyčíslení je k nim potřeba přiřadit poměrový náklad ve vztahu k logistice*, tj. na kolik procent spadá daná položka do logistických nákladů.

* Př. 1: platíte nájem za budovu, ve které máte svůj sklad, nicméně také kanceláře se zaměstnanci, kteří spadají do jiných oddělení. V tomto případě je potřeba poměrově oddělit čistě logistické prostory a s nimi související náklady.

Př. 2: váš personální pracovník tráví každý měsíc svůj čas zpracováváním podkladů pro mzdy. Opět oddělujte jeho čas strávený úkony v souvislosti s logistickými pracovníky od ostatních.

TIP: Nevíte si rady, jak na výpočet některých uvedených nákladových položek, popř. potřebujete doplňkové informace? Neváhejte se ozvat našim obchodním zástupcům nebo si stáhněte náš e-book, ve kterém nejdete vše potřebné.

Konečným výsledkem pro vás bude celkový náklad na odbavení a doručení jedné zásilky, který se skládá jak z intralogistických, tak i distribučních položek. Tento náklad doporučujeme dlouhodobě systematicky monitorovat nebo jej využít k porovnání s nabízenou cenovou nabídkou fulfillmentového odborníka.

ZÍSKEJTE KONTROLU NAD SVÝMI LOGISTICKÝMI NÁKLADY

Díky našemu nástroji můžete odhalit až 60 % skutečně vznikajících nákladů, které (ne)spadají do logistiky. Vyvarujte se tak chybám, na které často naráží logističtí auditoři u svých klientů při práci v e-commerce prostředí.

Efektivně řízená logistika je základem úspěšnosti vašeho podnikání.

STÁHNOUT KALKULAČKU ZDE 

alt


Logistika e-shopu: Jak se vyhnout vyprodání zásob

Ve světě není nic stálé. A ne jinak tomu je v e-commerce podnikání. Pokud u svého e-shopu máte nastaveno systematické řízení skladových zásob, nemusí vám stačit ani sebelepší předpovědi budoucího vývoje. Nenadálé turbulence se objevují jak v poptávce po vašich produktech, tak i v dodacích lhůtách vašich dodavatelů. A oba tyto scénáře mohou vyústit ve společný výsledek – vyprodání zásob.

Výsledek, kvůli kterém přicházíte jak o možný zisk, tak i o své (věrné) zákazníky. Zeptejte se sami sebe – měli byste trpělivost se vracet na e-shop, který opakovaně nemá skladem to, co aktuálně potřebujete? Zvlášť pokud podnikáte v konkurenčním prostředí?

Jak tedy zavést systém, který vám tyto neočekávané změny pomůže zvládat? Odpovědí je pojistná zásoba. Snažte se být těmi, kteří při větru změn budují větrné mlýny, nikoli těmi, co se schovávají do úkrytů.

CO JE TO POJISTNÁ ZÁSOBA?

Pojistná zásoba je tzv. polštářem ve skladových zásobách, který, při správném řízení skladových zásob, napomáhá pokrýt objednávky během výše uvedených nestandardních situací – tedy při neočekávaně zvýšené poptávce nebo při prodloužené dodací lhůtě. Je tedy řešením pro případy mimořádných událostí nebo dočasného selhání vašeho dodavatelského řetězce.

Laicky řečeno se tedy jedná o zásobu „kdyby náhodou“, která se může tvářit jako nadbytečná z důvodu vyšších nákladů na skladování. To však platí pouze v případě, pokud je vaše pojistná zásoba opravdu předimenzovaná. Jak tedy najít tu správnou hladinu pojistné zásoby? 

Výpočtem optimální velikosti pojistné zásoby zjistíte, kolik kusů daného produktu je třeba držet skladem, aby byly související náklady co nejnižší, ale také abyste byli schopni odbavit maximální množství přijatých objednávek do doručení nového zboží na váš sklad. V tento moment pracujete s tzv. stupněm zajištěnosti poptávek pojistnou zásobou*, který se výrazně podílí na kvalitě vaší logistické služby.

* Jedná se o podíl objednávek, které jste schopni odbavit z pojistné zásoby během stanovené doby. Např. při 95% jištění bude 95 % objednávek odbaveno, na 5 % objednávek vám zásoba stačit nebude.

Jak jsme si uvedli výše, nežijeme v ideálním světě, ve kterém jsou prodeje a dodací lhůty vždy konstantní. Pokud by tomu tak bylo, byl by proces řízení skladových zásob značně jednodušší. Proto si ukážeme, jak na výpočet pojistné zásoby.

JAK NA VÝPOČET POJISTNÉ ZÁSOBY VE 4 KROCÍCH

Velikost pojistné zásoby se počítá na úrovni jednotlivých produktů (SKU). V odborné literatuře se setkáte s řadou postupů, jak na výpočet pojistné zásoby – ať už s výpočty s využitím vlastností normálního rozdělení odchylek, při variabilitě poptávky, při zpožďování dodavatelů aj.

Za nás doporučujeme jednoduchý výpočet, který bere v potaz denní prodej produktů a dodací lhůty dodavatelů.

Jak tedy na výpočet vašich pojistných zásob?

1. Zanalyzujte si následující informace na úrovni konkrétního produktu

 • Historicky maximální denní prodej produktu
 • Průměrný denní prodej produktu za zvolené časové období
 • Historicky maximální dodací lhůta produktu
 • Průměrná dodací lhůta produktu za zvolené časové období

U průměrných hodnot zohledněte i aktuální vnější vlivy z trhu – poptávka po vašich produktech, vytíženost dodavatele, vytíženost dopravců nebo jiné relevantní souvislosti – zpoždění z důvodu svátků aj. Vodítkem pro vás může být totožné období z loňského roku.

2. Stanovte si své maximum

Jedná se o scénář, kdy své produkty sice prodáváte v denních maximech, nicméně dodací lhůta vašeho dodavatele dosahuje nejdelšího časového intervalu. V obou případech se tedy jedná o historická maxima, opět na úrovni konkrétního produktu (SKU).

Maximum = maximální denní prodej * maximální dodací lhůta

3. Stanovte si svůj průměr

Zjednodušeně se jedná se o situaci, kdy objednáváte „klasické“ množství produktu, které od vašeho dodavatele dorazí ve standardní dodací lhůtě. Tento průměr se vypočítává na vámi zvolené období a opět na úrovni konkrétního produktu (SKU).

Průměr = průměrný denní prodej * průměrná dodací lhůta

4. Vypočítejte pojistnou zásobu

Posledním krokem je odečtení vašeho průměru od maxima. Díky tomuto rozdílu budete připraveni na výše uvedené neočekávané scénáře. Výsledkem je pro vás minimalizace rizik související s vyprodáním zásob, odchodem zákazníků ke konkurenci nebo vznikem zbytečných finančních ztrát.

Pojistná zásoba = maximum – průměr

Pojistná zásoba = (maximální denní prodej * maximální dodací lhůta) – (průměrný denní prodej * průměrná dodací lhůta)

Pozn.: Může nastat krajní situace, kdy se poptávka nebo dodací lhůta dostanou přes svá dosavadní maxima. V těchto případech se zvyšuje také pravděpodobnost, že se vyprodání zásob bohužel nevyhnete. V tento moment doporučujeme myslet na to, že při dalším objednávání u vašeho dodavatele, které pravděpodobně nastane v kratším časovém horizontu, je potřeba navýšit objednávané množství a doplnit tak svou pojistnou zásobu.

VÝHODY VYUŽÍVÁNÍ POJISTNÉ ZÁSOBY

Důležitost pojistné zásoby se zvyšuje o to více při B2C online prodeji. Zákazníci jsou u e-shopů zvyklí zejména na rychlost v dodání svých objednávek. V ČR je již zažité doručování do následujícího dne (D+1). Pokud tento standard nejste schopni zajistit, nakupujícím zabere přechod ke konkurenci doslova pár kliknutí, což je, v porovnání s kamennými obchody, mnohem rychlejší proces.

Proto doporučujeme řízení pojistných zásob, které s sebou přináší následující výhody.

1. Minimalizace rizika vyprodání zásob

Hlavním cílem práce s pojistnými zásobami je předcházení vyprodání zásob. Pojistné zásoby vám tak pomáhají maximalizovat vaše tržby a mají pozitivní vliv jak na zákaznickou zkušenost s vaším e-shopem, tak i celoživotní hodnotu vašich zákazníků.

2. Efektivnější využití skladových prostor

Pojistné zásoby s sebou sice přináší zvýšené nároky na skladování a s ním spojené náklady, nicméně tento fakt platí pouze pro standardní období. Pokud skladujete optimální velikosti pojistných zásob, tak jsou tyto náklady, s přihlédnutím k výše uvedeným benefitům, přinejmenším zanedbatelné. Pro další snižování skladovacích nákladů doporučujeme také shlukování stejných SKU na co nejméně skladových pozic.

3. Flexibilnější řízení skladových zásob

Práce s pojistnou zásobou vám, v případě výskytu komplikací spojených se zvýšenou poptávkou nebo prodlevou v doručení zboží od vašeho dodavatele, nabízí pomocnou ruku při předpovědích, plánování a řízení skladových zásob. Poskytuje „manévrovací prostor“ pro vzniklé odchylky.

APLIKACE MYSKLADON: POMOCNÍK V ŘÍZENÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Výpočet pojistné zásoby je, v řízení skladových zásob, pouze jedním dílkem skládanky. Pro minimalizaci rizika vyprodání zboží je potřeba pracovat také s dalšími proměnnými, jako jsou například signální hladina zásob (ROP) a optimální velikost dávky (ROQ).

V tomto mechanismu funguje signální hladina zásob jako upozornění, které se spouští při ponížení množství uskladněného produktu na / pod nastavenou úroveň. Upozorňuje tedy na nejvhodnější moment pro doobjednání zásob u vašeho dodavatele. Naopak optimální velikost dávky informuje, na základě detailnější analýzy, o ideálním množství zboží k objednání. Pro vizuální představu nabízíme následující zjednodušený graf.


alt


* pojistná zásoba je již součástí signální hladiny zásob

Nicméně abychom navázali na první větu tohoto článku – ani pojistná zásoba není, stejně jako signální hladina zásob nebo optimální velikost dávky, stálá v čase. Proto je důležité mít k dispozici neustálý přehled o svém skladovém hospodářství.

Naši klienti mají tuto možnost v klientské aplikaci MySkladon. Mohou tak analyzovat prodeje i dodací lhůty svých produktů, čímž jsou schopni dopočítávat průměrné i maximální hodnoty pro stanovení pojistných zásob nebo optimálních velikostí objednávek u svých dodavatelů. Aplikace nabízí také nastavování signálních hladin zásob pro konkrétní produkty – při dosažení těchto hranic jsou uživatelé notifikováni buď přímo v aplikaci nebo e-mailem. 

Vaše logistická data tak máte k dispozici v reálném čase, online a 24/7. Jinými slovy v aplikaci MySkladon získáváte užitečného pomocníka pro řízení vlastních skladových zásob, což je důležitý předpoklad pro minimalizaci rizika vyprodání zásob, stabilitu a růst vašeho podnikání.

Největší přidanou hodnotu v klientské aplikaci MySkladon vidím v přesných informacích o našich zásobách a detailech jednotlivých objednávek,“ Simona Malanová, Process Manager Skinners.

SKLADON: PARTNER PRO VÁŠ RŮST A LOGISTIKU BEZ LIMITŮ

Úspěch vaší logistiky v e-commerce spočívá v tom, že jsou objednávky vašich zákazníků doručeny snadno, rychle a v objednaném složení. Máte za cíl maximalizovat prodeje, zkvalitnit odbavování objednávek a poskytovat zákazníkům špičkovou zákaznickou zkušenost, která povede k pozitivním recenzím napříč všemi kanály?

U outsourcingu logistiky je jedno, jestli máte denně 100 nebo 10 000 objednávek. Když je správně nastavený proces, tak je vždy možné objednávky bez větších problémů vyexpedovat,“ Tomáš Pokorný, spoluzakladatel Dogsie.

Naši zákazníci si chválí rychlost doručení a bezchybné balení. My chválíme velmi milé a ochotné zaměstnance, spolehlivost a komunikaci ze strany Skladonu. Třešničkou na dortu je, že je pro nás outsourcing logistiky levnější, než když jsme si ji řešili interně s vlastním skladem a skladníky,“ Martina Kovačová, spoluzakladatelka zKokosu.

Ať už hledáte řešení pro svůj růst nebo stabilního partnera pro svou logistiku, spojte své síly se Skladonem. Naše know-how, zavedená infrastruktura nebo vynaložené investice posunou vaši logistiku na úroveň největších tuzemských hráčů. Díky naší skladové flexibilitě a široké zaměstnanecké základně vám jsme schopni garantovat požadovaný počet skladových pozic i operátorů čistě pro potřeby vašeho e-shopu. Při svém fungování a spolupráci klademe důraz na technologie i osobní přístup nejen ze strany naší klientské podpory… Což jsou základy a budoucnost spolehlivé e-commerce spolupráce.

Přesvědčte se sami z příběhů našich klientů

Ve Skladonu vždy věnují řešení maximální energii, správné nastavení a fungování vnímají jako naprostou prioritu. Uvědomují si, že vznikající spolupráce může omezit nebo dokonce ohrozit naše podnikání,“ Pavel Kovář, Logistics Manager Kilpi.

Skladon pomáhá: Dětský domov Hranice

Aktualizováno 15. 12. 2021 – Ve Skladonu jsme se na okamžik rozhodli opustit svět e-commerce, a to pro dobrou věc. Uspořádali jsme svou první veřejnou sbírku pro děti z Dětského domova Hranice. Za nápadem a organizací stojí naše HR manažerka Izabela Hozová, která do této dobročinné akce postupně zapojila naše zaměstnance, klienty i obchodní partnery.

Proč jsme se rozhodli k organizaci této dobročinné akce? Proč právě Dětský domov Hranice? Jak se můžete ke sbírce přidat? Přečtěte si rozhovor s naší hlavní organizátorkou.

Společnými silami se nám nakonec podařilo vybrat přes 100 000,- Kč a naplnit 4 palety věcnými dary, překvapením a potřebami pro každodenní využití.

CO TĚ PŘIVEDLO K NÁPADU USPOŘÁDAT SBÍRKU PRÁVĚ PRO TENTO DĚTSKÝ DOMOV?

Vše začalo v momentě, kdy moje kamarádka na Facebooku nasdílela příspěvek Dětského domova Hranice. Dočetla jsem se v něm, že potřebují finanční nebo materiální prostředky pro svůj každodenní provoz, zejména i kvůli blížící se zimě. Příspěvek mě zaujal a když jsem si dále procházela jejich profil, udělala jsem si svůj obrázek o tom, jak vypadá jejich příběh, jak tráví volný čas apod. Zjistila jsem, že Dětský domov Hranice je přesně ten typ zařízení, který se snaží dělat „věci navíc“ a zpestřit tím životy svých dětí. Když k tomu připočtu své osobní důvody, vztah k dětem a charitativní účel, nebylo na co čekat.

alt


JAKÝ ZPŮSOB JSI ZVOLILA PRO USPOŘÁDÁNÍ SBÍRKY A PROČ?

Sbírku jsem se rozhodla založit přes Donio Dobro, což je internetový portál zaměřený na dobročinné sbírky různého charakteru. Zaujal mě především jeho formát. Ten nabízí možnost cílené sbírky, pro konkrétní organizaci. Máme tak jistotu, že veškeré vybrané peníze budou bezezbytku předány vytipovanému zařízení.“

JAK JSI S ORGANIZACÍ SBÍRKY POSTUPOVALA DÁLE?

Svůj nápad jsem sdělila našemu řediteli logistiky Maxovi Kovářovi, který následně přišel s nápadem přistoupit ke sbírce hromadně, ať se náš plánovaný skutek dostane do co největších rozměrů. Na tomto základě jsme se dohodli, že postupně oslovíme naše kamarády, zaměstnance, klienty, partnery a další společnosti sídlící v našem areálu.“

CO JE CÍLEM SBÍRKY?

Primárním cílem sbírky je jednoduše udělat těmto dětem radost. Dát jim dárek, případně pokrýt potřeby, které jim dětský domov nedokáže z vlastních zdrojů zajistit.“

JAKÝ JE STÁVAJÍCÍ STAV SBÍRKY?

Za sebe musím říct, že jsem se sbírkou zatím maximálně spokojena. O aktuální výši vybraných financí se můžete přesvědčit na tomto odkazu, nicméně daleko více máme vybráno v materiální části sbírky. Nechci být zatím konkrétní z důvodu překvapení dětí z domova, nicméně již nyní se nám povedlo, díky intervenci našich zaměstnanců, naplnit 2 palety věcnými dary. Ke sbírce se navíc postavili velmi zodpovědně někteří z našich klientů, již nyní řešíme příjem produktů z jejich aktuálních nabídek. A v neposlední řadě máme přislíbený výrazný finanční obnos od developera našeho areálu.“

PLYNOU Z NAVÁZANÉHO PARTNERSTVÍ PRO DĚTI JEŠTĚ JINÉ BENEFITY?

Ano, interně a následně s ředitelkou dětského domova paní Mgr. Radkou Šulákovou jsme se shodli, že nabídka brigády v našem distribučním centru může být pro některé z dětí dobrým začátkem pracovní kariéry.“

JAK MŮŽOU ČTENÁŘI PŘISPĚT?

Nejjednodušším způsobem je udělat tři kliknutí na zmíněném portále Donio Dobro a přispět finančně. Popřípadě samozřejmě pokud by čtenáři do sbírky rádi přispěli věcnými dary, tak ať mě neváhají kontaktovat na e-mailu izabela.hozova@skladon.cz, kde se spolu dohodneme na převzetí a následném předání do rukou dětského domova. Když jde o děti, neznám v komunikaci limity :).“

O PÁR SLOV KE SBÍRCE JSME POPROSILI TAKÉ ŘEDITELKU DĚTSKÉHO DOMOVA HRANICE PANÍ MGR. RADKU ŠULÁKOVOU A JEJÍ ZÁSTUPKYNI PANÍ MRG. KRISTÍNU VAŇKOVOU

„Pro spoustu lidí je náš dětský domov neviditelným. Jsme tak nesmírně rádi, že nás firma Skladon oslovila s nabídkou pomoci právě našim dětem. Zaměstnance Skladonu vnímám jako lidi s obrovským srdcem a odhodláním, doslova nám došla slova. Pro nás je neskutečný dar potkávat se s lidmi, kteří chtějí pomáhat a zpříjemňovat dětství těm, kteří neměli to štěstí jej prožít v rodině.

Peníze ze Skladon sbírky použijeme na činnosti, které jsou pro většinu z nás standardem, nikoli však pro děti žijící v dětských domovech. Ať už se jedná o letní tábory, návštěvu kina, nákup oblečení, výlety aj.

Skladonu tímto velmi děkujeme a jsme poctěni tím, že si nás všiml.“

alt

 

VÝSLEDEK CHARITATIVNÍ AKCE [AKTUALIZOVÁNO]

V polovině prosince nám nastal očekávaný den D a sice předání nashromážděných financí i věcných darů. Nakonec se nám, s přispěním všech zúčastněných, podařilo přesáhnout naše vlastní očekávání. S výrazným přispěním developera našeho distrubučního centra společností Consens Investmets a příspěvky našich zaměstnanců a přátel jsme se zastavili na částce 100 800,- Kč.

„Jsem moc ráda, že jsme tímto darem dokázali zajistit dětem nejen kouzelné Vánoce. Mimo jiné bude částka použita například na uspořádání letního tábora, zaplacení volnočasových aktivit a dalších příjemných zážitků,“ shrnuje Izabela.

alt


Akce zahrnovala také svou materiální část. S výraznou součinností našich zaměstnanců, doplněnou o zástupce z našich partnerů, jsme měli tu čest předat 4 naplněné palety, které obsahovaly jak dětské oblečení, tak i obuv, kosmetiku, hračky, knížky nebo ekologické doplňky do kuchyně. Tyto dary pokryjí nejen vánoční překvapení, ale také aktuální individuální potřeby.

„Moc děkuji našim klientům, zejména společnostem Skinners a zKokosu. Srdce na pravém místě ukázali také zaměstnanci z Kilpi, asistentka jednatele společnosti paní Eva Kořistková dokonce zorganizovala vlastní vnitrofiremní sbírku. Ruku k dílu přidal také soused z našeho logistického areálu – společnost Rhenus. Jsem moc ráda, že se nám společně podařilo vykouzlit úsměvy na tvářích dětí, které to skutečně potřebují,“ pokračuje Izabela.

alt


„Celkový průběh akce mě, a jsem si jistá že také všechny mé kolegy, inspiroval, naplnil pozitivní energií a navedl na myšlenku opakování takovýchto sbírek i v budoucnu. Již nyní přemýšlíme o tom, komu uděláme radost příští rok. Doslova nám s jídlem vzrostla chuť,“ uzavírá.

Logistika Kilpi: Jak jsme snížili reklamace z 28 % na 0,21 % [případová studie]

Přijetí a naskladnění kompletních skladových zásob, napojení a přizpůsobení se ERP systému klienta nebo nastavení logistických procesů za 3 měsíce…

Konečný výsledek?

Logistika s výrazným snížením počtu reklamací, efektivní adaptací (ne)čekaným sezónním výkyvům nebo kvalitnější komunikací s klienty a zákazníky. Přečtěte si příběh, který jsme u nás ve Skladonu začali psát na přelomu léta a podzimu 2019.

O KILPI

Značka Kilpi, společnosti Ponature s.r.o., nabízí outdoorové a sportovní oblečení do přírody i do města, pro sport i odpočinek. Spojením názvu Kilpi (finsky „Štít“) a hesla „Tested by North“ se snaží svým sortimentem zajistit zákazníkům opravdový zimní prožitek. Zimní produkty jsou doplněny o výbavu na léto, doplňky i maličkostmi. 

Společnost aktuálně zaměstnává 50 pracovníků, vlastní síť kamenných prodejen a e-shop. Podrobné informace jsou k dispozici na www.kilpi.cz.

alt


Logistika: V čem se liší výrobní od té v e-commerce? [video]

Není logistika jako logistika. E-commerce logistika je relativně mladý pojem, ve spoustě lze čerpat ze služebně starší „tovární“ varianty, do které spadá např. automotive. O to víc v momentě, pokud e-shop přemýšlí nad cestou vlastní výroby prodávaných produktů.

V našem dalším rozhovoru na MladýPodnikatel.cz nabízí určité srovnání náš CLO Max Kovář, který má 11 leté zkušenosti z nadnárodních společností jako DHL, Varroc Lighting Systems nebo Tatra Trucks, kde zastával pozice ve vysokém managementu.

Jaký byl jeho přechod k e-commerce fulfillmentu? Jaké jsou základní rozdíly mezi zmíněnými typy logistik? Na co je potřeba se zaměřit, aby byl výsledek viditelný v očích zákazníků vašeho e-shopu? Poslechněte si náš další díl.

 • Respondent: Max Kovář
 • Datum: 30. 11. 2021
 • Délka: 27:24 min
 • Odkaz: zde

ÚRYVEK Z VIDEA

„Co se mohou e-shopy naučit od tovární logistiky? Růst e-shopu není potřeba extrémně svazovat pravidly. Tím, jak továrna, která vlastní výrobu, vyroste do určité velikosti, je na vše potřeba postup, předpis a papír. A právě tato dokumentace se musí neustále obhospodařovat. Pokud mluvím za e-shopy a je možnost dělat věci alespoň trochu střídmě, používejme dokumentaci pouze k opravdu nutným záležitostem. Pokud můžeme, nastavme procesy tak, aby byly svým způsobem samosvorné a abychom k nim potřebovali co nejméně mechanismů. Zažil jsem prostředí, kdy už bylo papírů moc a jejich údržba stála spoustu energie.“

MOTTO VIDEA

„E-shopy se při svém růstu mohou od tovární logistiky naučit zejména disciplíně, pravidlům a morálce.“

NA JAKÉ OTÁZKY MAX ODPOVÍDÁ?

 • Jaký byl jeho přechod z tovární do e-commerce logistiky? (00:44)
 • Je logistika v e-commerce flexibilnější než v automotive? (1:51)
 • Je pro Maxe e-commerce logistika procesně snazší v porovnání s logistikou v automotive? (3:27)
 • Jsou tovární a e-commerce logistiky úplně oddělené světy? (5:54)
 • Co je myšleno výrokem: „Ve výrobním prostředí je logistika nechtěné dítě“? (8:56)
 • Jak moc se e-shopům komplikuje logistika vlastní výrobou produktů? (10:33)
 • Je pro e-shopy vhodné před výrobou vlastních produktů navštívit zavedenou továrnu? (12:35)
 • Jak se hledají odborníci pro sestavení vlastní produktové výroby? (14:57)
 • Co se mohou e-shopy v logistice naučit od továren? (16:07)
 • Jak se ve firmě zavádí disciplína? (18:25)
 • Jak se ve Skladonu stavíme k recyklaci obalového materiálu? (23:15)
 • Co si mohou na závěr e-shopy odnést z tovární logistiky? (25:53)

PŘEHRÁT VIDEO ZDE

alt


Novinky ze světa logistiky

Chci logistiku bez starostí!